Bucurii de copii, oglindite în activități școlare și extrașcolare

Din dorința de a oferi elevilor o educație pentru viață, care să-i ajute la buna creștere și dezvoltare, profesorii de Religie ies deseori din mediul formal, riguros al școlii și mijlocesc ocazii diverse de a-i încânta și motiva pe aceștia.

Astfel, domnul profesor Marius Iorga, dirigintele clasei a V-a de la Liceul Tehnologic Jidvei, a organizat o excursie în Capitala unirii tuturor românilor, Alba Iulia. După un scurt popas duhovnicesc la Catedrala Reîntregirii, copiii au avut ocazia de a fi martorii istoriei, de a verifica practic tot ceea au învățat în școală, prin vizita organizată la Muzeul Unirii care i-a fascinat și umplut de sentiment patriotic. Excursia s-a încheiat pe note energice de veselie, datorate aventurilor trăite la Parcul Dynamis, un loc aparte din vecinătatea Parcului Dendrologic din municipiu, care oferă posibilitatea testării și depășirii limitelor personale într-un cadru natural de excepție.

În data de 5 noiembrie, cu ocazia pomenirii moșilor de toamnă, elevii clasei a VII-a A din cadrul Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud, alături de copiii din Parohia Pețelca, au participat la Sfânta Liturghie urmată de Parastasul de obște. În cadrul acestei activități, elevii au fost familiarizați cu practica și rostul parastasului, împărțirii colivei și a pomenirii celor adormiți din familiile lor. Elevii au alcătuit propriul pomelnic, au adus cele necesare pomenirii, ascultând și cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii. De asemenea, au realizat și descris desene  reprezentând împărăția lui Dumnezeu. Activitatea a fost coordonată de profesorii Casandra Ioan, Anda Lupu și sprijinită de părintele paroh Ioan Lupu de la Parohia Ortodoxă din Pețelca. Activitățile au făcut parte din proiectul județean „Halloween versus Moșii de toamnă”, inițiat de profesor Anca Andrea de la Școala Gimnazială Mirăslău.

Și pentru elevii de la Liceul Sportiv Sebeș, clasele a IX-a și a XI-a, profil fotbal și handbal, ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli a însemnat vizita la Catedrala Ortodoxă din Sebeș, unde au participat la Sfânta Liturghie alături de cadrele didactice Vasile Petruța și Liliana Orășan. Copiii au pus la suflet modelul curajului și al luptei văzut la Sfântul Arhanghel Mihail, fără a uita și de nevoia blândeții, a gândului curat și a virtuților fără de care viața nu poate avea valoare și sens, oglindite în chipul tainic al Arhanghelului Gavriil.

Micii școlari de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Aiudul de Sus, sub îndrumarea dascălului lor, prof. Popa Cornelia, au însuflețit biserica Parohiei Ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, chiar în ziua prăznuirii hramului acesteia, când părintele paroh Bazil Popa i-a întâmpinat cu căldură, îndemnându-i să nu își piardă niciodată curăția copilăriei și inocența anilor cuminți, punându-le la suflet cuvinte încurajatoare. Aceștia au învățat regulile de comportament în locașul de cult, cinstirea cuvenită sfintelor icoane și gesturile de evlavie, dând dovadă de răbdare, prin participarea la Sfânta Liturghie.

Zâmbetele senine de pe chipurile tuturor elevilor răsplătesc cu  prisosință eforturile dascălilor și ale preoților de a le oferi cu fiecare ocazie șansa unei educații calitative și cultivarea valorilor moral-religioase menite să le asigure o viață cu sens.

 

Inspector școlar pentru Religie,
Prof. Laura Popa

Share