De Praznicul Înălțării Domnului, Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit la Mănăstirea Oașa

Joi, 10 iunie 2021, de Praznicul Înălțării Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la Mănăstirea Oașa, protopopiatul Sebeș. La finalul slujbei, în prezența a numeroși credincioși, au fost sfințite clopotele noii biserici a Mănăstirii.

În joia din săptămâna a VI-a după Sfintele Paști, în ziua Praznicului Înălțării Domnului (Ziua Eroilor), Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Oașa. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși pelerini. La momentul rânduit din cadrul slujbei, monahul Avraam, viețuitor al acestui așezământ călugăresc, a fost hirotonit ierodiacon. După oficierea Sfintei Liturghii, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc. În continuare, a urmat o procesiune spre clopotnița Mănăstirii, unde a avut loc sfințirea clopotelor noii biserici.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Praznicul Înălțării Domnului este pentru noi și Ziua Eroilor, pentru că noi credem că alături de Hristos Cel înviat și înălțat se află eroii nemuritori ai neamului nostru românesc și creștinesc. Ei au luptat și s-au jertfei pentru independența și unitatea poporului român, pentru apărarea credinței și datinilor străbune și pentru demnitate și democrație. Ne amintim, astăzi, de toți eroii români care prin moartea primită s-au curățit de orice păcat și au dobândit darurile jertfei Învierii și Înălțării lui Hristos Care a spus: «Când Mă voi înălța de pe pământ, Eu pe toți îi voi atrage la Mine»”.

Mănăstirea Oașa a fost înființată în anul 1990, funcționând ca așezământ monastic de maici până în anul 1999, urmând ca din anul 2000, printr-o hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să fie transformată în vatră monahală de călugări. Mănăstirea Oașa, având ca hram principal sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, în a cărui zi de pomenire este sărbătorit cel de-al doilea hram. De asemenea, pelerinii care poposesc la Mănăstirea Oașa se pot închina unei copii după icoana Maicii Domnului „Pantanassa”, odor primit de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. La Mănăstirea Oașa au loc numeroase tabere studențești la care participă tineri din întreaga țară, dar și din străinătate. Pe lângă ampla misiune desfășurată cu tinerii, spiritul misionar și dinamic al viețuitorilor acestei oaze monahale se observă și din multiplele lor îndeletniciri: atelier de pictură a icoanelor, atelier de sculptură, traduceri din Sfinții Părinți și alte activități practice. În prezent, obștea călugărilor de aici se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Silvan Cablea.

Share