În Duminica a II-a după Paști, Arhipăstorul nostru a liturghisit la Catedrala Reîntregirii

Duminică, 1 mai 2022, Părintele Arhiepiscop Irineu a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii. În continuare, a avut loc o procesiune cu slujbă specială la „Crucea Bucuriei”, situată în fața ansamblului Catedralei.

În Duminica a II-a după Paști, zi în care s-a citit pericopa evanghelică ce prezintă încredințarea Sfântului Apostol Toma despre Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din orașul Marii Uniri. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Eroul de pe Golgota, Care a învins moartea, este cu noi în biserică până la sfârșitul veacurilor, precum a promis. Realitatea Învierii ne conferă un sentiment puternic de încredere, știind că nu mai suntem singuri nici în viață și nici în moarte. Noi Îl avem pe Domnul înviat Care ne apără, ne întărește, rămâne cu noi și marchează cu victoria Sa toate întâmplările istoriei. Pentru toate, se cade să-L slăvim pe Marele Biruitor divin, bucurându-ne că noi suntem fii ai Învierii. De asemenea, se cade a-L asculta pe Sfântul Apostol Pavel care ne îndeamnă: «Să fim morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru»”.

După celebrarea Sfintei Liturghii, a avut loc o procesiune cu slujbă specială la „Crucea Bucuriei” (situată în fața ansamblului Catedralei Reîntregirii), ceremonie la care au luat parte soborul clericilor slujitori și numeroșii credincioși prezenți, în frunte cu Părintele Arhiepiscop Irineu. La final, Arhipăstorul nostru a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a evidențiat faptul că rugăciunile din cadrul slujbei au fost rostite pentru ferirea pământului și a florei de intemperii, de dăunători și de calamități naturale, precum și pentru buna rodire a culturilor de orice fel, spre folosul și hrana oamenilor și animalelor.

Ritualul special săvârșit după Dumnezeiasca Liturghie a fost rânduit spre a fi organizat anual, în prima duminică din luna mai, fiind considerat un prilej binecuvântat de a face rugăciuni pentru menținerea unui climat prielnic holdelor, livezilor și vegetației, în general. Inaugurarea acestui moment de rugăciune a fost hotărâtă printr-o decizie chiriarhală, emisă după ceremonia sfințirii „Crucii Bucuriei” (28 martie 2021). Frumoasa cruce monumentală a fost executată ingenios, cu un rafinament artistic deosebit, fiind ridicată în contextul aniversării a 100 de ani de la slujba punerii pietrei de temelie a Catedralei Încoronării.

Share