Editura Reîntregirea și revista „Altarul Reîntregirii”, incluse în Categoria B în urma evaluării CNSC

17 edituri ale centrelor mitropolitane și eparhiale din Patriarhia Română, precum și reviste ale mitropoliilor sau facultăților de teologie din țară, au fost evaluate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS). Printre acestea se numără Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, precum și revista „Altarul Reîntregirii” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Evaluatorii sunt cercetători sau cadre didactice universitare din România, state ale Uniunii Europene, Republica Moldova, Elveția, Norvegia, Marea Britanie, Islanda, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia și Coreea de Sud, clasificarea fiind valabilă până în anul 2025. În urma concursului, cinci edituri au fost încadrate la Categoria B pentru domeniul Teologie, iar una la Categoria A: Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Editura „Cuvântul Vieții” a Arhiepiscopiei Bucureștilor este singura editură din Patriarhia Română încadrată la două domenii de activitate. CNCS a încadrat-o la categoria B pentru domeniul Teologie și tot la Categoria B pentru Studii istorice și culturale. Tot la Categoria B pentru domeniul Teologie au fost incluse editurile: „Andreiana” (Sibiu), „Reîntregirea” (Alba Iulia), „Renaşterea” (Cluj-Napoca) și „Mitropolia Olteniei” (Craiova).

De asemenea, următoarele reviste teologice ortodoxe au fost incluse la Categoria B: „Glasul Bisericii” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, „Teologie și viață” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Altarul Reîntregirii” a Facultății de Teologie din Alba Iulia, „Revista Mitropoliei Olteniei”, „Revista Teologică” a Mitropoliei Ardealului și „Teologia” a Facultății de Teologie din Arad.

Conform Metodologiei de evaluare și clasificare a editurilor, în categoria B sunt incluse editurile și publicațiile cu impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial evident de dezvoltare.

 

Sursa: basilica.ro

 

Share