Episcopul Emilian Birdaș – 25 de ani de la trecerea în veșnicie

La data de 5 aprilie 1996, în urmă cu 25 de ani, a trecut la cele veșnice Episcopul Emilian Birdaș, întâiul ierarh al reînființatei Eparhii a Alba Iuliei (1976). A păstorit în scaunul chiriarhal din vechea Cetate a Bălgradului timp de 15 ani, timp în care s-a ocupat îndeaproape de organizarea noii Eparhii și de reabilitarea locașurilor de închinare, sprijinind totodată restaurarea a numeroase monumente istorice.

Episcopul Emilian Birdaș s-a născut la 23 noiembrie 1921, în localitatea Rohia, judeţul Maramureş, primind la Botez numele Ioan. Manifestând încă din anii copilăriei dragostea față de Biserica lui Hristos, a îmbrăcat de tânăr haina monahală, fiind viețuitor al Mănăstirii Rohia începând cu anul 1935. Cu prilejul tunderii în monahism, a primit numele Emilian, fiind ulterior hirotonit ierodiacon și ieromonah.

După ce a absolvit studiile Seminarului „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1944-1948), a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din București (1948-1952). După finalizarea studiilor, ieromonahului Emilian i-au fost încredințate diferite ascultări, fiind numit preot slujitor la Catedrala patriarhală și, mai apoi, vicar-administrativ în cadrul Episcopiei Romanului și Hușilor, unde avea să fie hirotesit întru arhimandrit.

Între anii 1973-1975, a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului, urmând ca la data de 25 ianuarie 1976 să fie înscăunat ca Episcop al reînființatei Eparhii a Alba Iuliei. Ca ierarh, s-a ocupat îndeaproape de organizarea noii Eparhii, de edificarea și reabilitarea locașurilor de închinare, sprijinind totodată restaurarea a numeroase monumentelor istorice. Una dintre realizările de seamă din timpul păstoririi sale rămâne restaurarea vechii biserici a Mănăstirii Râmeț, în vecinătatea căreia a demarat ridicarea noului locaș de închinare.

Între anii 1990-1992, ierarhul Emilian Birdaș a fost Arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, urmând ca în perioada 1992-1996 să ocupe scaunul Episcop al nou-înființatei Eparhii a Caransebeșului. Aici, a început construcția unei catedrale episcopale și a reluat tipărirea Foii Diecezane și a Calendarului Românului, dinamizând în Banatul de Munte atât viața spirituală, cât și cea culturală. Episcopul Emilian a trecut la cele veșnice pe data de 5 aprilie 1996, la Caransebeș.

Share