Eveniment cultural de excepție, desfășurat în parohia Uioara de Jos

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, parohia Uioara de Jos a găzduit un eveniment cultural deosebit: prezentarea activității publicistice și a unei expoziții, toate roadele unor enoriași ai parohiei.

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, în parohia Uioara de Jos, protopopiatul Aiud, am avut deosebita bucurie ca, după Sfânta Liturghie, să fim amfitrionii unui eveniment cultural de excepție: prezentarea lucrărilor publicate de către domnul Gheorghe Vințan, poet și istoric, a domnului Cornel Mureșan, poet și epigramist. Bucuria a fost îndoită prin expunerea lucrărilor de pictură (tablouri sau vase de ceramică) a doamnei pictor Anca Mureșan. Încărcătura emoțională a fost de intensitate maximă, datorită faptului că toți trei sunt enoriași ai parohiei noastre.

Atât activitatea publicistică a primilor doi invitați, cât și inedita expoziție au dovedit celor prezenți, enoriași și prieteni ai invitaților noștri (printre care și domnul jurist Silviu Vințeler, primar al orașului Ocna Mureș) aflați în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, că valoarea culturală autentică nu ține cont de vârstă sau de vremuri, putând afirma, potrivit cuvintelor poetului Lucian Blaga că, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat.

Domnul Gheorghe Vințan, membru al Uniunii Scriitorilor din România, este în prezent preşedintele Asociaţiei Culturale „Juan Ramón Jiménez y Lucian Blaga”, din Alcalá de Henares, şi membru fondator al Uniunii „Lucian Blaga”, a scriitorilor şi artiştilor români în Spania, la care se adaugă şi prezenţa lui activă în cadrul Asociaţiei Scriitorilor din Madrid. Între anii 2000 şi 2007, a studiat Historia Spaniei la cursurile organizate în cadrul Facultăţii de Filozofie şi Litere de pe lângă Universitatea din Alcalá de Henares din Comunitatea Madridului. Preocupat de istoria ţării în care a hotărât să trăiască, a început să traducă în româneşte din operele unor autori spanioli, dar şi din a celor din ţara lui natală. Referitor la preocuparea de bază a poetului Gheorghe Vinţan, ne rămâne doar să spunem cu deosebit respect cât de mult s-a dedicat muncii de traducător, pe lângă cea în care şi-a scris şi publicat propriile lui gânduri şi idei. Sub acest aspect amintim aici că toate aceste cărţi fac parte din Colecţia Hispanica, de el însuşi creată, iar pentru o mai reală valorificare a relaţiilor culturale româno-spaniole, tot el a pus bazele primei reviste Dacica-Latinitas, ce apare la Madrid, de factură bilingvă cu un profil de literatură, istorie, filozofie, sociologie şi artă, la care până în prezent au colaborat o seamă de profesori universitari pe domenii de specialitate, precum şi prozatori şi poeţi din lumea hispano-română.

Despre poetul și epigramistul Cornel Mureșan, cunoscut publicului larg datorită publicării în paginile ziarului Unirea și nu numai a numoareselor creații literare și rebusistice, lăsăm să vorbească auto-biografia domniei lui – cea mai elocventă, în ceea ce privește viața sa: „Eu – recunoaște despre sine în Poezii și Epigramenefiind plămădit dintr-un aluat «modificat genetic», nici obsedat de titluri și glorie nemuritoare cu orice preț, am închis oblonul dinspre sat – vorba poetului – să pot cânta doinele mele. Beneficiind de o educație în spiritul cinstei, omeniei și credinței în Dumnezeu, specifică înțelepciunii oamenilor simpli de la sat, mi-am luat soarta în mâini pe drumul cunoașterii și împlinirii darurilor cu care puterea cerească m-a înzestrat”. Prezentarea cărții Poezii și Epigrame este pe deplin caracterizată de cuvintele autorului: „n-am folosit prin cuvintele mele necuvinte abordări filosofice greu de înțeles sau construcții literare academice, mânat de dorința de a-ți oferi, ție, cititorule, un modest balsam pentru tămăduirea multor suferințe”. Și, într-adevăr, așa și este: un balsam sufletesc!

Cât despre doamna Anca Mureșan și minunatele sale lucrări de pictură, adevărate capodopere, datorită tematicii lor – Dor de Eminescu –, dar și autenticității ideilor creative, prefer ca cititorul acestor rânduri să o vadă, prin prisma sufletului reîntors la credință, deoarece, după cuvintele dreptului Solomon, „rodul meu e mai bun decât aurul şi decât aurul cel mai curat, şi ceea ce vine de la mine este mai de preţ decât argintul lămurit” (Pilde 8, 19). „Un verdict neașteptat – cancer – a fost ca un trăznet ce mi-a dezintegrat lumea în acel moment. Am realizat însă, la scurt timp, că diagnosticul acela a fost de fapt o binecuvântare divină, ce a avut rolul de a mă trezi, de a mă pune pe drumul meu, de a mă regăsi, a mă reconfigura. (...) Sunt la începutul unui drum al regăsirii de sine. Îmi las sufletul să vorbească prin pictură. Sunt chiar eu, topită în culori și forme”. Și, dacă ne gândim că fiecare tablou sau fiecare vas ceramic pictat poartă amprenta trăirii sufletești, înțelegem și titlurile date lucrărilor create: Speranța, Binecuvântarea îngerului, Întoarcerea acasă, Limpezire, Fuga în Egipt, Nostalgie, Precum în cer așa și pe pământ, Epifanie și altele. Concluzia artistei, vizavi de creația sa, exprimă adevărul: „Fiecare obiect pe care l-am creat poartă în el o emoție și atingerea unui înger”. Iar cel ce privește lucrările doamnei Anca Mureșan mărturisește întocmai!

Atât creațiile literare prezentate, cât și cele artistice expuse, vor rămâne în memoria noastră ca adevărate făclii de lumină harică, izvorâtă din cuvintele Mântuitorului Hristos: „așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Nouă nu ne rămâne decât să vă dorim, tuturor, post binecuvântat cu folos duhovnicesc!

 

Pr. paroh Constantin Purcaru

Share