Examenul de capacitate preoţească, sesiunea octombrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna octombrie a.c. se va desfășura Examenul de capacitate preoţească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la Biroul administrativ-bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 6 septembrie - 6 octombrie 2023.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna octombrie a anului 2023 se va desfășura Examenul de capacitate preoţească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la Biroul administrativ-bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 6 septembrie - 6 octombrie 2023. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior.

Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licenţiaţi în Teologie, secţia Teologie Pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh, dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră.


Noua programă a examenului de capacitate preoţească poate fi consultată AICI.


ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR LA EXAMENTUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ:

1. CERERE CĂTRE CHIRIARHUL LOCULUI (se poate descărca de mai jos)

2. CURRICULUM VITAE (model tip, se poate descărca de mai jos)

 

ACTE PERSONALE:

3. B.I. / C.I. (copie);

4. Certificat de naştere (copie);

5. Certificat de Botez (copie);

6. Certificat de cazier judiciar;

 

ACTE DE STARE CIVILĂ:

7. Binecuvântare căsătorie (copie);

8. Certificat de căsătorie (copie);

9. Declaraţie (model tip, se poate descărca de mai jos);

 

ACTE DE STUDII:

10. Diplomă bacalaureat (copie);

11. Diplomă /adeverinţă licenţă (copie);

12. Foaie matricolă (copie);

13. Diplomă/adeverinţă master şi/sau doctorat – unde este cazul (copie);

14. Alte acte de calificare/de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii (copie).

15. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ din care să rezulte că nu suferă de nicio boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească

16. AVIZUL PSIHOLOGIC

17. RECOMANDAREA / CARACTERIZAREA DUHOVNICULUI  FACULTĂŢII, A ÎNDRUMĂTORULUI DE AN SAU A DECANULUI

18. ACTUL DE ÎNFIERE ÎN EPARHIA ALBA IULIEI PENTRU CANDIDAŢII CARE SUNT FII DUHOVNICEŞTI AI ALTEI EPARHII
 

NOTĂ: Toate actele solicitate vor fi puse într-un dosar-șină, aşezate în ordine şi numerotate. Acesta se va depune la Biroul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.

Share