Excursie pentru elevii și preșcolarii din localitatea Ungurei

În baza parteneriatului de colaborare dintre Biserică și Școală și prin grija doamnei învățătoare Delia Cristina Roșca și a preotului misionar Mihai Claudiu Roșca, luni, 6 iunie 2022, elevii Școlii Primare și preșcolarii din cadrul Grădiniței din Ungurei (comuna Roșia de Secaș) au efectuat o excursie la Grădina Zoologică din Sibiu.

La sfârșitul anului trecut, în momentul în care le-au fost oferite rechizite școlare, celor 31 de copii li s-a promis că dacă vor obține rezultate bune și vor fi silitori, vor realiza o excursie. La auzul acestei făgăduințe, tinerii au fost încurcați și au întrebat șovăitori: „Ce e aceea o excursie?”. O asemenea întrebare a trezit o provocare și s-a nădăjduit că, prin bunăvoința donatorilor, copiii vor trăi frumoasa experiență a unei călătorii de agrement împreună cu cadrele didactice care se străduiesc să îi educe și să îi învețe carte, având resurse limitate. Copiii s-au sârguit să învețe, făcându-și datoria de elevi pe parcursul anului școlar.

Apelul pentru strângerea sumei necesare a fost receptat de oameni inimoși care înțeleg și împlinesc cuvintele Mântuitorului: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40). Suma stânsă a fost suficientă pentru achitarea integrală a cheltuielilor. Micuții au fost impresionați de animale, de parcul de distracții, de jucăriile de la tarabe și de cadourile primite de la diverși comercianți. Domnul a binecuvântat excursia cu vreme bună, cu oameni darnici și cu o călătorie fără incidente.

Pentru toate acestea, se aduce mulțumire lui Dumnezeu și felicitări tuturor organizatorilor și conducătorilor instituțiilor implicate. De asemenea, atitudinea de ascultare și recunoștință a copiilor este una de care însoțitorii au rămas plăcut impresionați. Cu acest prilej, le urăm preșcolarilor și elevilor succes în continuare!

 

Pr. Mihai Claudiu Roșca
Secretar al Protopopiatului Ortodox Sebeș

Share