Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată la Simpozionul dedicat reformei liturghiei de tradiție bizantină, desfășurat la Universitatea din Viena

În perioada 24-26 ianuarie a.c., la Universitatea din Viena, s-a desfășurat workshop-ul „The Lived Byzantine Liturgy between Local Context and Standardized Tradition” („Liturghia bizantină trăită între contextul local și tradiția standardizată”). Evenimentul de înaltă ținută academică a fost organizat de Departamentul de Teologie Istorică al Facultății de Teologie Catolică a Universității din Viena. Scopul evenimentului a fost punerea în dezbatere a diferențelor dintre liturghia bizantină trăită, reflectată în manuscrise și tradiții locale, pe de o parte, și ritul bizantin standardizat prin tipărirea cărților liturgice în ultimele două secole, pe de altă parte. În plus, a fost abordat rolul traducerilor liturgice contemporane și situația liturgică a diasporei.

Cu acest prilej, au fost reuniți cercetători renumiți din domeniul Studiilor Liturgice, dar și specialiști ai altor discipline teologice și științe umaniste din Europa și America. Printre invitați, s-a numărat și asist. univ. dr. Mihail Khalid Qaramah, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Domnia sa a susținut prelegerea cu titlul „The renewal and standardization of the «Romanian» Leitourgikon between the 16th c. – early 18th c.” („Înnoirea și standardizarea Liturghierului «românesc» între secolul al XVI-lea și începutul veacului al XVIII-lea”). Vorbitorii principali au fost Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Job (Getcha) de Pisidia (Patriarhia Ecumenică) și părintele Silviu N. Bunta (Orthodox Church of America).

Share