Festivitatea de premiere a grupurilor catehetice participante la Concursul Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”

Vineri, 2 iulie a.c., la Biserica „Sfânta Ana” din Târgu-Mureș a avut loc festivitatea de premiere a proiectelor participante la Concursul Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”.

La eveniment au participat reprezentanți ai celor 21 de parohii și școli înscrise în concurs. Programul a debutat cu rostirea de către copiii prezenți a rugăciunii „Împărate ceresc”, urmată de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu. În cadrul acestuia, Ierarhul nostru i-a felicitat pe copii și îndrumătorii lor pentru râvna depusă în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea culturii creștine românești. Totodată, prin pilde și istorioare captivante, a transmis celor mici îndemnul de a se apropia mai mult de Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, de a stărui în ascultare față de părinții și dascăliilor și nu în ultimul rând, de a se deprinde cu împlinirea îndatoririlor specifice vârstei lor.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Dragi elevi, este bine și folositor că în proiectele voastre realizate cu diferitele comunități din diaspora (Italia, Germania, Spania, Franța și altele) ați întărit spiritul românesc. Credem că prin aceste interacțiuni dintre voi ați aprins în suflete celor din diaspora dorul după țara Carpatică, dragostea față de plaiurile natale și față de cultura autohtonă. Sperăm că printr-o cooperare fraternă cu românii de dincolo de hotarele patriei și prin unitatea noastră de gândire și simțire, noi putem contribui eficient la prosperitatea spirituală și materială a poporului român”.

La finalul evenimentului Înaltpreafințitul Părinte Irineu a fost la rându-i felicitat de toți cei prezenți cu prilejul zilei sale de naștere, copiii oferindu-i flori și intonând cântarea festivă „La mulți ani cu sănătate!”.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei, concursul s-a desfășurat în 8 din cele 10 protopopiate, sub coordonarea Biroului de cateheză parohială, proiectele fiind realizate în colaborare cu instituțiile de învățământ locale și cu parohii românești din Italia, Germania, Franța, Spania și Irlanda. Cele 21 de proiecte au fost alcătuite și implementate de către: parohiile Limba și Șard (protoieria Alba Iulia), parohia Bolintineni (protoieria Târgu-Mureș), parohia Aiudul de Sus (protoieria Aiud), parohiile Bistra Mureșului, Reghin-Apalina, Reghin-Iernuțeni și Rușii-Munți (protoieria Reghin), parohiile Albești, Saschiz și Sighișoara VI (protoieria Sighișoara), parohia Pianu de Sus I (protoieria Sebeș), Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, parohiile Iernut II, Valea Largă II, Sărmașu, Șăulia de Câmpie și Zau de Câmpie (protoieria Luduș) și parohiile Delenii, Târnăveni II și Târnăveni III (protoieria Târnăveni).

Punctajele obținute în urma analizei proiectelor scrise, a materialelor multimedia atașate și a impactului benefic produs în cadrul comunității parohiale, au urcat pe prima treaptă a clasamentului proiectul intitulat „O frântură de Românie în fiecare familie creștină”, derulat în parohia Reghin-Iernuțeni, în parteneriat cu parohia „Sfânta Lucia” din Veneția, Italia. Aducem mulțumiri și felicitări tuturor celor implicați și ne dorim ca aceste proiecte să reprezinte doar începutul unor frumoase și rodnice cooperări între parohiile ortodoxe din Eparhia noastră și cele din diaspora.

 

Pr. Cristian Rațiu

Share