Festivitatea de premiere a participanţilor la concursul de creaţie „Credinţa văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” (ediţia a III-a), în județul Mureș

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminică, 14 ianuarie 2024, în ziua înainte-comemorării marelui poet național Mihai Eminescu, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Târgu Mureș, a avut loc premierea participanților la concursul județean de creație intitulat „Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu”, ediția a III-a, dedicat elevilor din cuprinsul județului Mureș. Concursul, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză – structura pentru județul Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Mureș, se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale, cu scopul de a promova în rândul elevilor și tinerilor cultura românească, valorile (umane, materiale și imateriale, deopotrivă) și elementele care alcătuiesc patrimoniul cultural național, cu accent pe conștientizarea importanței pe care o prezintă opera celui mai mare poet român al tuturor timpurilor, Mihai Eminescu, pentru spațiul cultural național și mondial.

Evenimentul a fost precedat de slujba parastasului pentru sufletul poetului Mihai Eminescu, oficiată de un sobor de preoți, condus de către părintele lect. univ. dr. Oliviu Botoi, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. De asemenea, evenimentul s-a bucurat de prezența domnului prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educației Naționale și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Din partea instituției partenere (ISJ Mureș), ne-au onorat doamna prof. Paula Maria Dărăban, Inspector școlar general, și părintele prof. dr. Claudiu Chiorean, inspector de Religie.

În deschidere, gazda evenimentului și inițiatorul acestui concurs, părintele Silviu Jimborean, Inspector de tineret pentru județul Mureș în cadrul Eparhiei Alba Iuliei, a adresat cuvântul de bun-venit și mulțumirile cuvenite Înaltpreasfințitului Părinte Irineu și părintelui Oliviu Botoi pentru sprijin, povață și îndrumare și pentru dragostea pe care o poartă tuturor tinerilor și dascălilor pe care îi păstoresc cu multă râvnă și jertfă. De asemenea, alese cuvinte de mulțumire au fost îndreptate către domnul prof. Vasile Timiș, pentru bucuria prilejuită de prezența domniei sale în mijlocul tinerilor și cadrelor didactice iubitori de cultură și de Eminescu, doamnei prof. Paula-Maria Dărăban, pentru susținerea necondiționată pe care a arătat-o față de inițiativa protocolului de colaborare dintre Arhiepiscopia Alba Iuliei și instituția condusă de domnia sa, ISJ Mureș, părintelui prof. dr. Claudiu Chiorean, Inspector de Religie în județul Mureș, și doamnei prof. Ancuța Loredana Pașcan, Inspector pentru proiecte școlare și educaționale, pentru frumoasa colaborare. De asemenea, au fost aduse mulțumiri cadrelor didactice și preoților implicați în organizarea concursului și, nu în ultimul rând, elevilor care, cu mult efort și entuziasm, s-au străduit să-și arate cum știu mai bine admirația și prețuirea față de cel mai mare poet român al tuturor timpurilor, prin frumoasele lucrări înscrise în cadrul concursului.

Părintele consilier Oliviu Botoi a transmis cuvântul de binecuvântare și felicitare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu. Făcând referire la marele poet național, căruia îi este dedicat concursul, sfinția sa a accentuat importanța de a păstra veșnică memoria, opera și starea de spirit pe care ni le-a lăsat „omul deplin al culturii române”, care trebuie să dănuie în timp și peste timp în inimile fiecărui om: „Cultura este o stare de spirit, cultura națională a poporului român este vie, iar ceea ce noi trebuie să păstrăm, să conservăm și să promovăm este acea trăire spirituală și națională despre care ne-a vorbit și pe care ne-a împărtășit-o poetul nostru național Mihai Eminescu”.

În cuvântul domniei sale, domnul Inspector școlar general la disciplina Religie din cadrul Ministerului Educației Naționale l-a prezentat pe Eminescu drept „un stâlp și un fundament al culturi și al civilizației româneși, un pașaport al spiritualității românești, care a trăit atât de puțin, dar a făcut atât de mult”. Domnia sa a apreciat că „orice tip de civilizație se fundamentează pe un anumit tip de cultură și orice cultură se fundamnetează pe un anumit tip de cult. Cu alte cuvinte, cultura se exprimă și exprimă felul de a fi al unui neam, cum vede relația pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu oamenii. Poetul nostru național ne-a simțit pe noi pe toți, și-a asumat cultura, tradițiile și sufletul poporului român și a înțeles că există o legătură între tot ceea ce facem în viață, biserică și societate. Aflat la vârsta deplinei tinereți, când centrul preocupărilor sale ar fi trebuit să fie propria carieră, Eminescu nu s-a putut clădi detașat de sufletul, evlavia și vocea neamului, iar în corespondența cu un prieten, supărat pe situația care se petrecea în lume, i-a scris acestuia despre intenția îmbrățișării unei vieți monahale, dedicată rugăciunii și scrierii depre suferința neamului românesc”.

În continuare, doamna Inspector școlar general al județului Mureș a apreciat colaborarea cu Arhiepiscopia Alba Iuliei în realizarea acestui concurs ca fiind o modalitate de omagiere a marelei nostru poet Mihai Eminescu, dar și de a marca Ziua Culturii Naționale. Domnia sa a precizat că „Eminescu este cel care ne asigură universalitatea și el trebuie să rămână în educația noastră”, îndemând la „continuarea lecturării lui Eminescu și la apropiera de creația eminesciană, considerându-l pe marele poet precum un dar de la Bunul Dumnezeu”.

Peste 320 de participanți, elevi (ciclurile preșcolar – grupa mare, primar, gimnazial și liceal) de la unități de învățământ din toate protopopiatele județului Mureș (Luduș, Reghin, Târgu Mureș, Târnăveni și Sighișoara), sub îndrumarea a peste 150 de cadre didactice și a preoților parohi, au transmis lucrări încadrate în cele patru secțiuni ale concursului: eseu, interpretare-recitare, interpretare muzicală și desen. Juriul, alcătuit din cadre didactice de diverse specializări, de la toate ciclurile de învățământ, precum și din specialiști practicieni din domeniul fotografiei, a deliberat acordarea a aproximativ 100 de premii și mențiuni celor mai bune creații, precum și acordarea de diplome de participare tuturor participanților: elevi, cadre didactice și preoți coordonatori. Cea mai de seamă lucrare/reprezentație de la fiecare dintre cele patru secțiuni ale concursului a fost răsplătită cu marele premiu, ce constă într-un loc gratuit într-o vizită de studiu și de recreere la obiective cultural-religioase și cu scop recreativ cu durata de o zi, organizată de Structura de tineret pentru județul Mureș a Departamentului de tineret și Biroului de cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Share