Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Luduș

Pe data de 13 aprilie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Luduș. Ierarhul nostru a fost prezent în parohiile Papiu Ilarian, Cipăieni, Sânger, Tăureni, Șăulia de Câmpie și Răzoare, întâlnindu-se pe această cale cu păstorii sufletești din cele șase comunități de credincioși.

Marți, 13 aprilie a.c., în ziua prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Luduș. Începând cu ora 10.00, însoțit de către părintele protopop Lucian Voșloban, Chiriarhul nostru a poposit în șase comunități de credincioși din cuprinsul protoieriei.

Prima comunitate vizitată de către Întâistătătorul Eparhiei noastre a fost parohia Papiu Ilarian, unde păstorește părintele Viorel Cengher. Sfinția sa este implicat în buna desfășurare a Așezământului social „Sfântul Mina” din Luduș, unde sunt îngrijiți 17 copii cu probleme sociale. Actuala biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost ridicată între anii 1927-1928, fiind târnosită în 2007. Prin truda părintelui paroh și a bunilor credincioși, locașul de cult a fost renovat în ultimul deceniu, urmând ca în anul 2014 să fie montat iconostasul care datează din anul 1930.

Mai departe, Părintele Arhiepiscop Irineu a vizitat parohia Cipăieni, comunitate păstorită de către părintele Vlad Mărginean. Denumirea acestei localități provine de la numele ministrului Gheorghe Ciprian, originar de aici, care a îndeplinit funcția de secretar de stat și ministru al Agriculturii în perioada interbelică. Lucrările de edificare a noii biserici, ctitorită de către fostul ministru, au avut loc perioada anilor 1924-1927, locașul de cult fiind renovat capital începând cu anul 2013. Pe această cale, biserica a fost împodobită cu haina picturii în stil neobizantin, timp în care a fost reabilitat acoperișul și turla.

Continuând periplul pastoral, Arhipăstorul nostru a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Sânger. Această localitate este una dintre cele mai vechi așezări din Câmpia Transilvaniei, fiind poziționată între orașele Luduș și Sărmașu. În prezent, se află în construcție o nouă biserică parohială, ale cărei lucrări au fost începute în anul 2008, în timpul slujirii preotului Ramiro Mărginean. De la finalul anului 2020, comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Mihai Pădureanu.

Apoi, Părintele Arhiepiscop Irineu a vizitat parohia Tăureni, unde slujește părintele Paul Raica. Cu acest prilej, Ierarhul nostru a poposit la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, locaș edificat între anii 1977-1981. Referitor la specificul localității, pe teritoriul acesteia sunt înregistrate un număr impresionant de  toponime care includ nume de dealuri, văi și ape care constituie puncte de reper ale universului geografic, social, economic şi spiritual al locuitorilor din zonă.

În continuarea itinerariului pastoral efectuat pe plaiurile mureșene, Chiriarhul nostru a vizitat parohia Șăulia de Câmpie, unde slujește părintele Emil Bold. Biserica parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost zidită în anul 1926, prin jertfa și osteneala bunilor credincioși de aici. Împodobirea locașului în haina picturii a fost realizată începând cu anul 2009, aceasta fiind executată în tehnica tempera de către pictorul Nicolae Gavrileanu. Locașul de închinare a fost sfințit în anul 2015, biserica parohială găzduind, totodată, numeroase activități desfășurate la inițiativa părintelui paroh și a doamnei preotese.

La final, Arhipăstorul Alba Iuliei a poposit în parohia Răzoare. Comunitatea de aici este păstorită de părintele Ciprian Nașca. Prima atestare documentară a localităţii Răzoare datează din anul 1293, fiind consemnată într-un document de vânzare-cumpărare aflat în biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu Mureş. Mai apoi, numele satului a fost schimbat în Velcheriul de Câmpie, până în anul 1925, când îşi schimbă din nou numele în Răzoare. Biserica parohială, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, este una dintre cele mai impunătoare din protopopiat, recent fiind executate lucrări majore de îndepărtare a igrasiei din pereții edificiului.

În cuvântul rostit cu prilejul vizitelor pastorale efectuate în protopopiatele Sighișoara și Luduș, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „În aceste zile din Postul Mare, am vizitat mai multe parohii ortodoxe de pe străvechile plaiuri româneşti ale judeţului Mureş. Vizitele pastorale le-am efectuat cu scopul de a-i întâlni pe preoţii parohi şi de a cunoaşte, îndeaproape, modul în care ei îşi îndeplinesc misiunea sfântă în mijlocul turmelor cuvântătoare ce le-au fost încredinţate. Peste tot, am văzut biserici curate, case parohiale frumoase şi cimitire bine îngrijite. Aceasta arată râvna apostolică a păstorului sufletesc, dar şi evlavia păstoriţilor săi, a credincioşilor noştri, cărora le-am adresat îndemnul de a face din viaţa lor o înălţare pe scara virtuţilor morale, un urcuş spre Înviere”.

Share