Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Catedrala Reîntregirii, în cadrul Săptămânii duhovnicești

Pe data de 19 noiembrie 2022, Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Încoronării, în cadrul programului liturgic al Săptămânii duhovnicești, prilej cu care a adresat o meditație duhovnicească elevilor seminariști și studenților teologi.

Sâmbătă, 19 noiembrie a.c., în cea de-a cincea zi a Postului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din vechea Cetate a Bălgradului. Începând cu ora 18.00, Întâistătătorul Eparhiei noastre a oficiat slujba Vecerniei mari, după care a adresat o meditație duhovnicească elevilor seminariști și studenților teologi, în cadrul programului liturgic al Săptămânii duhovnicești.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Arhipăstorul nostru a spus:

„Noi suntem fii ai Regelui etern pe Care Sfântul Apostol Pavel, în Epistola întâi către Timotei, Îl numește «unicul Stăpânitor, Domnul domnilor și Împăratul împăraților». Noi avem ungere de sus, pecetea sfințeniei, pe care ne-o oferă Cel Sfânt, Care «ne-a uns pe noi», cum zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prima sa Epistolă Sobornicească. Creștinul adevărat simte că este un copil regesc, de aceea nu se prea regăsește aici, prin valea plângerii; consideră starea sa pe pământ un exil, un pământ străin. Creștinul evlavios înțelege că cerul este palatul regal care îl așteaptă, este conștient de cetățenia sa veșnică și de faptul că nu are pe pământ cetate stătătoare, fiind un «homo viator» («omul călător»).

La primul Crăciun, S-a născut Iubirea divină în Betleem. La primul Crăciun din Betleem a venit dintre îngeri și dintre aștri Persoana a doua a Sfintei și de viață făcătoare Treimi, ca să ofere neamului omenesc lumina cunoștinței. De la Hristos înțelegem că Dumnezeu este Părinte Bun și Îndurător, «Cauza cauzelor». Înțelegem că Tatăl ceresc este Singurul Care poate să potolească setea omului după infinit și Care ține frâiele istoriei. De la Hristos înțelegem că fără Dumnezeu se instalează în viața noastră și în lumea noastră haosul, dezordinea și moartea spirituală. Însă, cunoscându-L pe Cel Preaînalt, suspini după cer și ești încredințat că numai Dumnezeu poate umple golul din abisul inimii tale.

Trăind conform Evangheliei, îți onorezi demnitatea împărătească pe care o ai și Îl adori după vrednicie pe Iisus Hristos, Împăratul cerurilor, Care, «pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat», cum răsună frumos o cântare liturgică. Așadar, să profităm de acest sezon liturgic ca să ne eliberăm de balastul păcatelor și pasiunilor înrobitoare, să ne purificăm și să ne îmbrăcăm în mantia luminoasă a virtuților morale. Astfel făcând, inima noastră va deveni un Betleem binecuvântat în care Hristos, intrând, va rămâne acolo pentru totdeauna”.

Programul liturgic al Săptămânii duhovnicești este destinat școlilor teologice din Alba Iulia, desfășurându-se în prima și în ultima săptămână a Postului Nașterii Domnului și a Postului Sfintelor Paști. În cadrul acestor zile, elevii și studenții teologi participă de dimineață la rugăciunile săvârșite în paraclisele instituțiilor de învățământ, urmând ca seara să ia parte la slujbele oficiate la Catedrala arhiepiscopală. La finalul acestora, preoți din cadrul Eparhiei noastre le adresează tinerilor teologi, precum și dreptslăvitorilor creștini, meditații duhovnicești, folositoare spre zidirea sufletelor și spre urcușul spiritual pe care trebuie să îl dobândim în perioada postului.

Share