Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a liturghisit în parohia „Sfânta Treime” din Reghin

Duminică, 27 noiembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit în parohia „Sfânta Treime” din Reghin. Chiriarhul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în biserica parohială, după care a luat parte la un eveniment cultural deosebit, desfășurat în locașul de închinare. Apoi, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat o plachetă aniversară realizată cu prilejul împlinirii a 240 de de învățământ românesc la Reghin.

În Duminica a XXX-a după Pogorârea Sfântului Duh, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din Reghin. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură la biserica parohiei „Sfânta Treime” din municipiu. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Raul Pop a fost hirotonit preot pe seama Altarului bisericii Mănăstirii Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Comunitatea credincioșilor parohiei „Sfânta Treime” din Reghin este păstorită de către părintele Dimitrie Gherman.

Adresându-se celor prezenți, în cuvântul de învățătură, Arhipăstorul nostru a spus: „Dacă Hristos este «Lumina lumii» și «Pâinea vieții», nu putem decât să cădem în genunchi în fața Lui și, dimpreună cu Apostolul Petru, să-I zicem: «Doamne, la cine ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice». Dacă Hristos este «Calea, Adevărul și Viața», nu putem decât să-L întrebăm cu Profetul David: «Doamne, unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi?». Cei ce refuză să asculte chemarea lui Hristos: «Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați», Îl vor auzi odată, poruncindu-le: «Mergeți de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic». Așadar, să trăim în Legea Evangheliei, urmându-L pe Hristos, Mântuitorul nostru, Singurul Care poate da orientare bună vieților noastre, Singurul Care poate să dea sens existenței noastre pământești, iar dincolo de moarte să ne ofere tuturor bogăția nemăsurată a Împărăției Sale”.

Eveniment cultural deosebit desfășurat în biserica parohială, după Sfânta Liturghie

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, biserica „Sfânta Treime” a găzduit un moment cultural de excepție. În prezența Întâistătătorului Eparhiei noastre, a avut loc lansarea volumului „Istoria nescrisă în cărți este scrisă în cimitire. Personalități marcante din centrul Transilvaniei care își dorm somnul de veci în cimitirul Bisericii Ortodoxe Române «Sfânta Treime» – Reghin, jud. Mureș”, scris de către părintele Dumitru Gherman, părintele paroh Dimitrie Gherman și jurnalistul Mihai-Robert Matei.

La eveniment au luat parte personalități de seamă care au rostit alocuțiuni despre istoria locală și despre personalitățile Reghinului, referindu-se la conținutul acestui volum tipărit în anul 2021, la Editura „Vatra veche” din Târgu-Mureș. Dintre distinșii oaspeți, amintim pe prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș, prof. univ. dr. emerit Ioan Sabău Pop, membru al Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, prof. univ. dr. Liviu Boar, cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și director al Arhivelor Naționale – Filiala Târgu-Mureș vreme de peste 38 de ani, dl. Simion Bui, profesor de istorie la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, și dl. Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, scriitor, publicist și mare om de cultură.

Lucrarea intitulată „Istoria nescrisă în cărți este scrisă în cimitire. Personalități marcante din centrul Transilvaniei, care își dorm somnul de veci în cimitirul Bisericii Ortodoxe Române «Sfânta Treime» – Reghin, jud. Mureș” reprezintă rodul proiectului cu același nume, desfășurat de către Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG), Serviciului de Dezvoltare Comunitară, Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Județean Mureș, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Protopopiatul Ortodox Reghin și Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Reghin.

Proiectul a fost realizat în decursul anului 2021, proclamat în Patriarhia Română drept Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. Opera, prefațată de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, cuprinde 444 de pagini și este structurată pe șase capitole. În primele cinci secțiuni ne sunt prezentate istoricul bisericii „Sfânta Treime”, șirul preoților parohi, istoricul și evoluția primei școli românești din Reghin, fundațiile și asociațiile care au funcționat în cadrul parohiei și, nu în ultimul rând, biografiile celor mai importante personalități care înmormântate în cimitirul bisericii „Sfânta Treime”. Ultimul capitol, cel de-al VI-lea, ilustrează, prin intermediul a peste 70 de fotografii, rezultatul lucrărilor de restaurare şi conservare a mormintelor din proximitatea bisericii.

În cimitirul reamenajat recent își dorm somnul de veci numeroase personalități de seamă care, prin opera și activitatea lor, au ținut trează conștiința națională a românilor transilvăneni de-a lungul timpului. Dintre cei care ocupă un loc de frunte în paginile volumului, amintim pe negustorii machedoni Ioan și Maria Marinovici, ctitorii locașului de închinare, Vasile Ladislau Pop, viceguvernator al Transilvaniei și consilier apropiat al împăratului de la Viena, memorandistul Patriciu Barbu, medicul Ion Chiricuță, fost director al Institutului Oncologic din Cluj-Napoca, pictorița Legendina Hurdugaciu Di Paolo, discipol de seamă al renumitului artist Corneliu Baba, dr. Eugen Nicoară, ctitorul al Spitalului din Reghin și al Casei de Cultură din localitate, și Ioan Popescu, primul primar român din istoria Reghinului.

Prin intermediul proiectului au fost restaurate și conservate crucile, mormintele și cavourile tuturor personalităților istorice, politice și culturale. De asemenea, a fost realizată o hartă (legendă) a cimitirului, reprezentând poziționarea locurilor de veci. Nu în ultimul rând, ca un apogeu al întregului proiect, a văzut lumina tiparului volumul amintit, operă ce constituie o radiografie obiectivă și fidelă a Reghinului din ultimele două secole. Totodată, pe viitor, se dorește includerea cimitirului bisericii „Sfânta Treime” într-un circuit al turismului cultural-istoric, datorită semnificației deosebite pe care o reprezintă personalitățile ale căror trupuri neînsuflețite au fost înhumate aici.

Moment solemn cu ocazia împlinirii a 240 de ani de învățământ românesc la Reghin

După evenimentul cultural derulat în biserica „Sfânta Treime”, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Așezământul social „Casa Maria II” din Reghin. Aici, Chiriarhul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a unei plachete aniversare ce a fost așezată pe fațada clădirii Centrului social. Acest moment solemn a fost prilejuit de împlinirea a 240 de ani de învățământ românesc în municipiu, activitate legiferată în anul 1782, printr-un ordin împărătesc emis de Curtea Imperială de la Viena. Edificiul în care funcționează Așezământul social a fost ridicat în anul 2003, tocmai pe locul clădirii vechii instituții de învățământ. Aflată într-o stare avansată de degradare, școala de secol XVIII a fost demolată în anul 2000.

Share