Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Râmeț

În data de 29 iunie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a poposit la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși, în altarul de vară din incinta așezământului.

Marți, 29 iunie a.c., când Biserica noastră face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Râmeț, protopopiatul Aiud. Cu prilejul hramului noii biserici, Ierarhul nostru a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului monahal, în prezența a numeroși credincioși. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Grigore Costinea a fost hirotonit preot pe seama parohiei Ideciu de Jos, protopopiatul Reghin.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus:

„Într-o forfotă duhovnicească, înconjurat de îngeri și de sfinți, am celebrat astăzi Dumnezeiasca Liturghie, în centrul căreia se află misterul pascal sau jertfa nesângeroasă și în cadrul căreia am hirotonit pe părintele Grigore întru preot, astfel fiind investit cu putere de sus și devenind o verigă de aur în lanțul bimilenar al succesiunii apostolice. Am beneficiat cu toții de prezența radioasă a Marelui Preot, a Arhiereului veșnic Iisus Hristos Care ne dă cuvântul Său evanghelic, harul Său sfințitor și leacul nemuririi, chiar Trupul și Sângele Său.

Este bine să fim conștienți că noi suntem aici străini și călători în valea plângerii. Dar la capătul călătoriei noastre pe pământ ne așteaptă o țintă măreață, casa Tatălui cea cu multe sălașuri, Patria cerească și pământul celor vii. De aceea, acum și aici, se cuvine să ne bucurăm de mângâierile mamei noastre duhovnicești, Biserica, corabia mântuirii pe valurile învolburate ale veacului. Aceasta nu plutește în derivă precum corabia lui Noe, ci ne duce pe noi toți spre Împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca să ajungem acolo, se cere de la noi să păzim cu sfințenie Legea lui Dumnezeu, să ne eliberăm de povara păcatului ucigător și să avem încredere în abisul milostivirii lui Dumnezeu, zicându-I mereu cu Profetul David: «Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne-o nouă»”.

Mănăstirea Râmeț este una dintre cele mai vechi așezăminte călugărești din Transilvania, prima atestare documentară a acesteia datând din anul 1377, detaliu menționat pe al doilea strat de pictură al bisericii vechi. Fiind distrusă în anul 1762 de către generalul Bukow, locașul de cult a fost restaurat în anul 1792, urmând să funcționeze între anii 1826-1932 ca biserică de mir. Mănăstirea a fost reactivată în anul 1940, însă așezământul avea să traverseze o nouă perioadă dificilă odată cu instaurarea în România a regimului comunist.

Așezământul monahal de la Râmeț a cunoscut o revitalizare intensă în timpul păstoririi Episcopului Emilian, perioadă în care avea să fie salvată de la distrugere biserica veche, în urma efectuării unei complexe operații de ridicare a acesteia. Între anii 1982-1986, a fost edificată noua biserică, slujba de târnosire fiind oficiată la data de 29 iunie 1992 de către Patriarhul Teoctist, înconjurat de un numeros sobor de arhierei. În prezent, obștea Mănăstirii Râmeț se află sub oblăduirea maicii starețe Stavrofora Apolinaria Barb.

Share