Întâistătătorul Eparhiei noastre, prezent în mijlocul elevilor din Alba Iulia cu prilejul încheierii anului școlar

În data de 9 iunie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a luat parte la manifestările prilejuite de încheierea anului școlar 2021-2022, desfășurate la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” și la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia.

Joi, 9 iunie a.c., începând cu ora 9.00, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a luat parte la manifestarea prilejuită de încheierea anului şcolar 2021-2022 de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. În cadrul acestei ceremonii au avut loc mai multe momente specifice: acordarea premiilor de onoare și de excelență, predarea-primirea cheii generațiilor și dezvelirea tabloului Promoției a 71-a, care poartă denumirea onorifică „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”. Alături de cadrele militare, oficialitățile locale și numeroșii invitați, la eveniment a fost prezent ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu.

În finalul cuvântului adresat elevilor militari, Înaltpreasfinția Sa a spus: „Vă felicit cu prilejul acestui moment festiv și unic și vă îndemn să-L rugați pe Atotputernicul Dumnezeu să vă ajute a înțelege că toate greutățile, înfrângerile, căderile și nemulțumirile sunt o parte firească a vieții, datorită căreia noi creștem și ne dezvoltăm. Perseverați în toate acțiunile voastre pozitive, conștienți că numai printr-un efort plin de încordare artiștii devin celebrități, sportivii devin campioni, iar omul harnic se înalță spre piscul însorit al împlinirilor mărețe și glorioase. Fie ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos să vă însoțească întotdeauna”.

Tot în această zi, de la ora 10.30, Părintele Arhiepiscop Irineu a poposit în mijlocul elevilor Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Cu ocazia încheierii anului școlar, Ierarhul nostru a oficiat slujba de Te-Deum, după care a participat la festivitatea de premiere a celor mai merituoși elevi ai instituției de învățământ. La fel ca și în anii precedenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre, în semn de aleasă apreciere și prețuire, le-a înmânat elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură și purtare premii constând în diplome și cărți de teologie.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru, adresându-se elevilor seminariști, a spus: „Să nu uitați niciodată această Școală, acest «Munte al Fericirilor», și când veți pleca definitiv de aici, nici atunci să nu uitați «Muntele Fericirilor». De ce? Pentru că în acest spațiu educațional, sacru, pe acest «Munte al Fericirilor», Hristos, Dascălul divin și etern – tainic sau verbal, prin dascălii voștri, prin profesorii voștri –, vă pregătește pentru viitor, încât să puteți primi în potirul de aur al sufletului vostru harul sfințitor, adevărul mântuitor, cunoașterea edificatoare, tot ce este consistent, nobil, frumos și durabil. La acest moment festiv, aduc omagiile mele părinților profesori, domnilor profesori, doamnelor profesoare, care cu râvnă și cu lăudabilă competență au sădit în sufletele voastre învățătura bună și folositoare, contribuind concret la înnobilarea Școlii și făcând ca această Școală a noastră să fie și să rămână un prestigios așezământ teologic și un veritabil «Munte al Fericirilor»”.

Share