Liturghie arhierească la hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Întâistătătorul Eparhiei noastre a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în prezența părinților profesori, studenților, masteranzilor și doctoranzilor teologi.

Luni, 30 ianuarie a.c., când Biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cu prilejul hramului, Arhipăstorul nostru, înconjurat de părinții profesori, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta instituției. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul Facultății, condus de părintele prof. univ. dr. Domin Adam. Începând cu anul 2016, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este părintele prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi.

În cuvântul rostit la finalul Dumnezeieștii Liturghii, Chiriarhul nostru a spus: „Sfinții Trei Ierarhi sunt veritabile genii ale creștinismului, stâlpi ai bunei credințe, învățători și luminători ai lumii, mari dascăli ai Bisericii lui Hristos. Ei sunt oameni aleși de Dumnezeu, pentru că au răspuns chemării cerești, lăsând lumea cu avuțiile și plăcerile ei, cu filozofia și pozițiile ei ispititoare, detașându-se de tot ce este efemer în această viață. Privind la Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan Gură de Aur, parcă auzim ecoul cuvintelor adresate de Iisus femeii samarinence: «Dacă ai știi tu darul lui Dumnezeu». Darul lui Dumnezeu este, de fapt, prezența Divină, coborâtă în sufletele noastre. Conlucrând cu harul Botezului, creștinul devine o Biserică vie, pentru că Hristos se află înlăuntrul său. Un astfel de creștin se aseamănă cu Sfinții Trei Ierarhi, adevărați luceferi și hristofori ai creștinătății universale”.

Prelegerea festivă din cadrul Sfintei Liturghii a fost susținută de către părintele prof. univ. dr. Jan Nicolae, titularul catedrei de Catehetică și Omiletică, expunerea fiind intitulată: „Botezul în numele Preasfintei Treimi și imnul cel înalt al Teologiei”. De asemenea, anul acesta, sărbătoarea hramului a fost marcată prin expoziția Mozaikon, desfășurată la Muzeul icoanei și al cărții vechi, Museikon, din Cetatea Marii Uniri. Evenimentul, ajuns la ediția a VII-a, a cuprins prezentarea lucrărilor studenților secției de Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Vernisajul expoziției a avut loc vineri, 27 ianuarie 2023.

Prezent la Sfânta Liturghie arhierească, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a apreciat activitatea academică derulată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă: „Astăzi am avut parte de o bucurie deosebită pentru că, după un an de zile, am sărbătorit hramul Facultății de Teologie Ortodoxă, instituție care, încă de la început, a pus bazele și temelia dezvoltării Universității din Alba Iulia. Facultatea de Teologie Ortodoxă, dimpreună cu Facultatea de Istorie, sunt, practic, cele care «au dat viață» Universității «1 Decembrie 1918». Adresez felicitări tuturor cadrelor didactice pentru calitatea pregătirii lor și pentru faptul că Facultatea de Teologie se dezvoltă continuu. Cu certitudine, Facultatea din Alba Iulia își va pune amprenta în continuare asupra învățământului teologic din România”.

Părintele prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a reliefat bucuria prăznurii hramului: „Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi «s-a tradus» și anul acesta într-un sentiment de adâncă bucurie duhovnicească, prin săvârșirea Sfintei Liturghii, în paraclisul Facultății, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, în prezența studenților, masteranzilor și doctoranzilor noștri. Patroni și ocrotitori ai învățământului teologic la nivel național și chiar internațional, Sfinții Trei Ierarhi rămân modele pentru toate Facultățile de Teologie, noi fiind «obligați» să le urmăm atât credința și învățătura, cât și viața de sfințenie, realizând o misiune importantă în societatea secularizată de astăzi. În cinstea și cu ocazia hramului Facultății, vineri, 27 ianuarie, am vernisat expoziția «Mozaikon», unică în țara noastră. A fost o zi de bucurie și binecuvântare pentru toți ostenitorii și participanții la această sărbătoare”.

Share