Mesaj adresat Preasfinţitului Arhiereu-vicar Nestor Hunedoreanul

22 Octombrie 2021

Preasfinţite Părinte Nestor,

Onoraţi membri ai Consiliului eparhial şi ai Adunării eparhiale,

Vestea trecerii fulgerătoare din această viaţă a Preasfinţitului Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, mi-a adus o mare durere în suflet. Bunătatea și blândețea sa au făcut ca toți cei care l-au cunoscut să-l simtă ca pe un arhiereu înțelept și ca pe un părinte „îmbrăcat cu simțăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie și de îndelungă-răbdare” (cf. Coloseni 3, 12). În mintea și în inima fiecăruia dintre noi vor rămâne amintiri deosebite și de neuitat despre mult-îndrăgitul slujitor devotat al dreptcredincioșilor hunedoreni.

În urma unei fructuoase colaborări pe care am avut-o cu Preasfinția Sa, s-au realizat frumoase proiecte misionar-culturale și editorial-educaționale, spre folosul tinerelor generații. Îl voi avea mereu în gândurile mele pe vlădica Gurie, un „bun iconom al harului lui Dumnezeu” (cf. I Petru 4, 10). Adresându-vă sincere condoleanțe, Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă aline durerea despărțirii vremelnice și să așeze sufletul său nobil și luminos în ceata drepților.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu dragoste în Hristos, Domnul nostru,

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei

Share