O nouă teză de doctorat inedită, susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Joi, 2 septembrie 2021, Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a găzduit un eveniment academic de excepție. Astfel, începând cu ora 10.00, a avut loc desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat intitulată „O istorie a Molitfelnicului românesc. Evoluția formularelor Sfintelor Taine (sec. XVI-XVII)”, elaborată de către doctorandul Mihail. K. Qaramah.

Lucrarea a fost coordonată de părintele prof. univ. dr. Dumitru A. Vanca, titularul catedrei de Teologie Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Din comisia de doctorat au făcut parte: pr. prof. univ. dr. Viorel Sava (Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A. I. Cuza”, Iași), pr. prof. univ. dr. Daniel Benga (Departamentul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Ludwig-Maximilian din München, Germania), prof. univ. dr. Ciprian Streza (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea Valahia, Târgoviște).

Cercetarea vizează analizarea formularelor Tainelor de iniţiere (Rânduielile privitoare la nașterea omului, Riturile baptismale, Rânduiala Mirungerii), Logodnei, Încununării mirilor și Digamiei, Mărturisirii păcatelor și Sfinţirii untdelemnului (pentru bolnavi și pentru cei adormiţi). În finalul lucrării este analizat conţinutul Molitfelnicului tipărit de Mitropolitul Antim Ivireanul la Râmnic în anul 1706, prin care acesta a încercat să sincronizeze uzanţele liturgice românești practicii grecești contemporane epocii, reprezentând o schimbare de paradigmă în practica liturgică românească.

Așadar, autorul a realizat o importantă lucrare de liturgică comparativă privitoare la evoluţia Molitfelnicului românesc în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, caracterizată de minuţiozitate și analiză riguroasă a numeroase manuscrise slavo-române și chirilice românești, precum și a altor documente liturgice sud-slave, est-slave și grecești. Cunoașterea limbilor de circulaţie internaţională, dar mai ales a celei grecești și slavone, i-a permis candidatului accesul direct la izvoarele cercetării sale și la literatura internaţională, teza sa constituindu-se într-o abordare românească fundamentală, de care trebuie să se ţină cont în mod special în cercetările ulterioare asupra temei. Lucrarea este foarte bine redactată, conţinând elemente originale și aducând o sinteză inexistentă până în momentul de faţă. Informaţiile bibliografice culese, prezentate cursiv și analizate cu acribie de autorul lucrării, sunt prelucrate în mod original, cu un simţ critic și creativ, reușind astfel să alcătuiască o bună sinteză a temei abordate.

La final, după anunțarea titlului de doctor în teologie, domnul Mihail Qaramah a depus jurământul în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultăţii de Teologie, în prezența membrilor comisiei de doctorat și a invitaților, după care a rostit un cuvânt de mulțumire.

Share