Părintele Arhiepiscop Irineu a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Câmpeni

În data de 17 decembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Câmpeni. Însoțit de părintele protopop Andrei Bâldea, Întâistătătorul Eparhiei noastre a poposit în parohiile Ciuruleasa, Bucium Poieni, Bucium Cerbu și Bucium Șasa, întâlnindu-se pe această cale cu păstorii sufletești și credincioșii dreptslăvitori din cele patru comunități.

Joi, 17 decembrie 2020, zi în care Biserica noastră face pomenirea Sfântului Proroc Daniel și a Sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale în protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 10.00, Ierarhul nostru, însoțit de părintele protopop Andrei Bâldea, a fost prezent în mijlocul a patru comunități parohiale situate în nord-vestul județului Alba. Primul popas al Întâistătătorului Eparhiei noastre a fost în parohia Ciuruleasa, comunitate păstorită de către părintele Traian Borza. Biserica parohială, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a fost edificată în jurul anului 1777, după cum rezultă dintr-un document al vremii privind evidența nou-botezaților.

În continuare, Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent la biserica „Înălțarea Domnului” din parohia Bucium Poieni, unde slujește părintele Horațiu Botar. În trecut, în vecinătatea bisericii parohiale de aici, a funcționat o școală confesională în cadrul căreia copiii din localitate participau la diferite cursuri pregătitoare sub coordonarea preotului paroh. Locașul de cult, edificat în preajma anului 1711, a suferit de-a lungul timpului numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare, toate acestea fiind realizate cu sprijinul deosebit al bunilor credincioși. Continuând periplul pastoral, Arhipăstorul nostru a vizitat parohia Bucium Cerbu, al cărei păstor sufletesc este părintele Dan Alexandru Botar. După cum putem afla din diferite consemnări, locuitorii de aici au fost prezenți în mod activ în cadrul mișcării Memorandiste din anul 1892, alături de care s-a aflat preotul paroh Ioan Todescu.

Ultimul popas al Arhipăstorului nostru a fost în parohia Bucium Șasa. Această localitate, situată în bazinul superior al Văii Abrudelului, într-o frumoasă zonă a Carpaţilor Occidentali, cuprinde teritoriul a patru cătune: Ţâpteşti, Ciuculeşti, Valea Şesii şi Vâlcea. Și în această parohie a funcționat, în jurul anului 1930, o școală confesională unde erau trimiși numeroși dascăli care activau în orașul Blaj. În prezent, comunitatea credincioșilor de aici se află sub oblăduirea părintelui Avram Matei. Cu prilejul celor patru popasuri efectuate în această zi, Ierarhul nostru le-a adresat dreptslăvitorilor creștini prezenți îndemnuri și sfaturi duhovnicești. Totodată, grupurile vocale din parohiile Ciuruleasa și Bucium Poieni au intonat colinde tradiționale în prezența Înaltpreasfinției Sale.

Cu ocazia acestor întâlniri, Întâistătătorul Eparhiei noastre le-a pus la suflet preoţilor parohi cuvinte de îmbărbătare și binecuvântări sfinte, oferindu-le totodată îndrumări pastoral-misionare și administrativ-gospodărești necesare pentru dinamizarea vieții spirituale a comunităților parohiale încredințate. Totodată, Părintele Arhiepiscop Irineu îi provoacă pe preoți la un dialog deschis legat de greutăţile pe care le întâmpină în parohie, oferindu-le atât sfaturi practice, cât şi soluţii spirituale pentru a trăi o viaţă în demnitate, rugăciune şi ascultare desăvârşită față de Biserică.

În cuvântul rostit cu prilejul vizitelor pastorale efectuate în protoieria Câmpeni, Ierarhul nostru a spus: „Mă aflu în mirifica Ţară a Moţilor pentru a efectua vizite canonice pe raza Protopopiatului Câmpeni. Prin aceste itinerarii pastorale doresc, pe de o parte, să cunosc starea concretă a parohiei şi a locaşului de închinare, iar, pe de altă parte, să cunosc modul în care părintele paroh îşi îndeplineşte slujirea sa apostolică. Constat, cu satisfacţie, că avem preoţi buni şi destoinici, sensibili la nevoile spirituale şi materiale ale enoriaşilor. Ei sunt ancoraţi în viaţa comunităţilor pe care le păstoresc, dovedindu-se activi pe plan pastoral şi social-filantropic”.

 

Share