Părintele Arhiepiscop Irineu a efectuat o vizită la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

Pe data de 23 septembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a efectuat o vizită la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia. Director al acestei prestigioase unități de învățământ din orașul Marii Uniri este prof. Daniel Fonoage.

Vineri, 23 septembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia. Începând cu ora 11.00, Întâistătătorul Eparhiei noastre a efectuat o vizită arhierească la această prestigioasă unitate de învățământ (clasele I-XII), școală care și-a însușit numele Reginei Maria în urmă cu aproape un deceniu, în luna octombrie a anului 2013. Director al Liceului de Arte „Regina Maria” din vechea Cetate a Bălgradului este prof. Daniel Fonoage.

În prima parte a evenimentului, Arhipăstorul nostru a vizitat sala profesorală, prilej cu care le-a adresat cadrelor didactice îndemnuri și cuvinte ziditoare de suflet. Apoi, Chiriarhul Alba Iuliei a poposit în sălile de clasă, în atelierele de artă și în cabinetele de muzică instrumentală, întâlnindu-se astfel cu elevii prezenți la orele de curs. Apoi, Înaltpreasfinția Sa a asistat la un scurt moment artistic susținut cu măiestrie de către elevii secției de muzică. De asemenea, în semn de aleasă considerație, Ierarhul nostru a primit din partea elevilor un tablou reprezentând o pictură cu un vas antic grecesc.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Regina Maria poseda un simţ elevat al frumosului artistic, pentru care avea un adevărat cult. De aceea, a cinstit portul naţional şi a cultivat arta românească: cusături, alesături, broderii, ţesături de pânză ş.a. Ea avea dragoste pentru creaţiile populare, pentru doine şi cântece vechi, atât de frumoase ca limbă şi cugetare. Iată ce spunea odată: «Am înfrumuseţat acele locuri unde mi-a fost dat să trăiesc, fiindcă frumosul mi-a fost crez». Înzestrată cu darul de a tălmăci altora concepţia frumosului prin condei, Regina Maria a descris, într-o limbă plină de poezie, pitorescul pământului nostru străbun. Totodată, a descris, cu măiestrie, mănăstirile noastre cu ale lor comori artistice şi culturale. Asemenea augustei Suverane a României Mari, noi suntem chemaţi astăzi să iubim frumosul, care purifică inima şi înalţă sufletul omenesc”.

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a fost înființat în anul 1990, având la bază structura secţiei de Muzică și Arte Plastice din cadrul Școlii Generale nr. 1 din Alba Iulia (apărută în anul 1971) și a Școlii cu program de Muzică și Arte Plastice din orașul Marii Uniri (înfiinţată în februarie 1990). Astfel, prin specificul ei, misiunea liceului este de a promova valoarea în plan artistic, acest scop regăsindu-se în toate manifestările și activitățile unității de învățământ.

Setul de valori fundamentale al Liceului de Arte „Regina Maria” se regăsesc într-o ofertă educaţională adecvată dezvoltării fiecărei persoane în funcţie de posibilităţile şi aspiraţiile sale. Datorită performanţelor obținute în ultimele trei decenii, liceul albaiulian a devenit o unitate școlară de prestigiu la nivel regional, având un rol important atât în cadrul domeniului de activitate, cât şi în afara acestuia.

Necesitatea educațională identificată la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori sau manageri) şi al comunităţii albaiuliene a fost cuprinsă în oferta Liceului de Arte „Regina Maria”. Astfel, dezideratul artistic a fost împlinit prin cultivarea spiritului partenerial de lucru în vederea dezvoltării capacităţii de integrare activă în diferite grupe sociale și a abilităților comunicaționale prin studiul limbilor străine. 

Share