Părintele Arhiepiscop Irineu, la ceas aniversar

Pentru dreptslăvitorii creștini ai Eparhiei Alba Iuliei, ziua de 2 iulie reprezintă un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de smerită recunoștință față de cel ce a lepădat desfătările telurice ale efemerității, închinându-și întreaga sa viață povățuirii turmei lui Hristos pe calea veșniciei. Ziua de naștere a Părintelui nostru Arhiepiscop Irineu corespunde unui plan providențial, prin care Dumnezeu rânduiește tainic ambasadori ai iubirii lui Hristos în arena istoriei lumii. Închinat lui Dumnezeu ca pârgă a rodului de către binecredincioșii săi părinți, Dumitru și Rozalia, arhiereul Irineu a deslușit ecoul glasului Mântuitorului Care, cunoscându-i taina inimii (cf. Fapte 1, 24), l-a chemat la apostolatul Adevărului.

Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-le tesalonicenilor despre pregătirea lor pentru împărăția veșnică, îi îndemna: ,,Dar vă rugăm, fraţilor, să-i aveți în cinste pe cei ce se ostenesc între voi și sunt mai-marii voştri întru Domnul şi vă dojenesc. Şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de prisoselnică iubire” (I Tes. 5, 12-13). Această datorie firească și ascultare în Domnul față de Chiriarhul nostru ne poartă în ,,logica” Duhului Sfânt prin care, după cuvântul Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, se luminează, capătă sens și se înveșnicește lucrarea vieților noastre. Sporul nostru duhovnicesc constă în înțelegerea voii lui Dumnezeu, revelate prin aleșii Săi, în virtutea succesiunii apostolice a Bisericii Sale.

Chipul ,,omului lăuntric” (cf. Efes. 3, 16) al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu relevă zelul apostolic și fiorul patristic al arhipăstorului veghetor peste turma încredințată pentru a fi condusă spre ,,apa odihnei” (Ps. 2, 22). Adevărata întâlnire cu Ierarhul nostru se petrece în celebrarea misterului pascal, care consacră unirea omului cu Divinul, și în sudoarea rugăciunii sale stăruitoare și intense pentru foloasele duhovnicești ale păstoriților săi. Avem nădejde tare că la acest ceas aniversar gândurile și rugăciunile noastre curate, înmănunchiate într-o ofrandă doxologică, ajung la tronul Preasfintei Treimi, dăruind ani binecuvântați Arhipăstorului nostru, în slujirea Cuvântului și în păstorirea clerului, cinului monahal și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Irineu!

Permanența Consiliului Eparhial

Share