Părintele Arhiepiscop Irineu a oficiat Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Reîntregirii

În miercurea din săptămâna a cincea a Postului Sfintelor Paști, Părintele Arhiepiscop Irineu a săvârșit Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Încoronării.

Miercuri, 29 martie 2023, în a cincea săptămână din Sfântul și Marele Post, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din vechea Cetate a Bălgradului. Începând cu ora 16.00, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși albaiulieni.

În finalul cuvântului adresat cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Se cuvine să ne străduim aici, jos, pe pământ, să fim asemenea lui Hristos, pentru ca sus, în cer, să ne bucurăm de strălucirea feței Sale. Domnul ne stă aproape întocmai ca o mamă bună care veghează delicat asupra copilașului ei și ascultă atentă bătăile inimioarei lui. Domnul este aproape de noi ca să ne mângâie fruntea, să ne șteargă lacrima, să ne alunge tristețea și să ne insufle în inimi curajul. Hristos este tovarăș de drum pe aici, prin valea plângerii, și un prieten fidel care nu ne trădează și nu ne părăsește niciodată. Credem aceasta, pentru că în urmă cu 2000 de ani a dus iubirea Sa până la capăt, până la cruce și mormânt. Vai, nouă, dacă nesocotim o astfel de măreață și eternă răscumpărare. Iată de ce Hristos Domnul și Mântuitorul nostru ne îndeamnă pe toți: «Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne întru viața cea veșnică»”.

Canonul cel Mare, cel mai lung dintre toate canoanele existente în rânduiala Bisericii Ortodoxe, a fost compus de către Sfântul Andrei Criteanul, Arhiepiscop al Cretei, recunoscut drept „mistagogul căinței”. După unii autori, această alcătuire liturgică deosebită reprezintă o expresie a căinței autorului și a întoarcerii sale la dreapta credință, ca unul care, pentru o scurtă perioadă, a fost adept al ereziei monotelite. Canonul cel Mare, considerat de către Makarios Simonopetritul ca fiind o „capodoperă a pocăinței”, este citit în primele patru zile din Postul Sfintelor Paști (în cadrul slujbei Pavecerniței mari), fiind reluat integral în miercurea din săptămâna a cincea a Postului Mare (în cadrul slujbei Utreniei).

Share