Părintele Arhiepiscop Irineu a participat la susţinerea unei noi teze de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

În data de 15 septembrie a.c., Întâistătătorul Eparhiei noastre a participat la susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat cu tema „Activitatea muzicală bisericească şi laică din Alba Iulia în secolul XX”, elaborată de către părintele Bogdan Avram.

Joi, 15 septembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Începând cu ora 10.00, în Aula „Augustin Bena”, Ierarhul nostru a participat la susținerea în ședință publică a tezei de doctorat cu titlul „Activitatea muzicală bisericească şi laică din Alba Iulia în secolul XX”. Lucrarea a fost elaborată de către părintele Bogdan Avram, preot al parohiei Teleac, protopopiatul Alba Iulia, sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Domin Adam, titularul catedrei de Muzică bisericească din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Din comisia de susținere au făcut parte: pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Vanca (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), în calitate de președinte, prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță (Universitatea Națională de Muzică din București), pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București), conf. univ. dr. George Dumitriu (Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași), în calitate de referenți, și nu în ultimul rând pr. prof. univ. dr. Domin Adam, conducătorul științific al lucrării.

În prima parte a evenimentului, pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Vanca a prezentat comisia de susținere, după care părintele Bogdan Avram a prezentat lucrarea de doctorat pe care a realizat-o. Apoi, membrii comisiei au dat citire referatelor cu privire la teza susținută, după care a urmat o sesiune de întrebări. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a apreciat în termeni laudativi lucrarea elaborată de către părintele Bogdan Avram. În continuare, după anunțarea titlului de doctor în teologie cu calificativul magna cum laude, a urmat depunerea jurământului în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultății de Teologie. La final, părintele Domin Adam și părintele Bogdan Avram au adresat mulțumiri membrilor comisiei, precum și tuturor celor care s-au implicat în desfășurarea acestui eveniment academic deosebit.

Share