Părintele Dionisie Chiș a trecut la Domnul

Părintele Dionisie Chiș, păstor al credincioșilor dreptslăvitori din parohia Bobohalma între anii 1980-2015, a trecut la Domnul în dimineața zilei de 27 decembrie 2021. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Dionisie va fi oficiată joi, 30 decembrie, de către Întâistătătorul Eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, începând cu ora 13.00, în biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Târnăveni.

Părintele Dionisie Chiș a văzut lumina zilei la data de 24 februarie 1947, în localitatea Hetiur, județul Mureș, din părinții Dionisie și Ioana. A urmat școala elementară în Hetiur și Școala profesională din Sighișoara, profilul industrie ușoară. Între anii 1964-1974, lucrează ca municitor calificat la Intreprinderea „Nicovala”, secția lăcătușerie, urmând în același timp cursurile liceului seral. Dragostea față de Dumnezeu a lucrat în adâncul inimii viitorului slujitor, prin urmarea cursurilor Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, între anii 1974-1978, răspunzând, prin aceasta, la chemarea dumnezeiască și tainică a lui Hristos de a deveni „pescar de oameni”. În 1979 s-a căsătorit cu Ignat Maria, pentru ca, în anul următor, respectiv în data de 23 decembrie 1980, să primească Taina Hirotoniei, în catedrala Episcopală din Alba Iulia, fiind hirotonit pe seama parohiei Bobohalma, de către Preasfințitul Părinte Emilian, Episcop al Alba Iuliei.

Părintele Dionisie a slujit în acestă parohie timp de 35 de ani, umblând „cu vrednicie, potrivit chemării” (Efes. 4,1), făcându-se „credincioșilor pildă în cuvânt, în purtare, în iubire, în duh, în credință și curăție” (I Tim. 4,12), aceste virtuți oglindindu-se atât în viața spirituală a parohiei, cât și în viața de familie, Dumnezeu luminându-i viața prin cei patru copii, doi băieți și două fete, și cei cinci nepoți.

Privind cu admirație și respect la bogata activitate administrativ-gospodărească a sfinției sale, voi enumera doar câteva din realizările notabile: construirea casei parohiale, renovarea exteriorului bisericii și împodobirea locașului de cult cu pictură în tehnica „fresco” de către pictorul Alexandru Mateiaş din Bucureşti. În data de 2 octombrie 1994, Părintele Dionisie, împreună cu enoriașii parohiei sale, au trăit bucuria duhovnicească a târnosirii locașul de închinare, slujba de sfințire fiind oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, care i-a acordat vrednicului păstor de suflete distincția de iconom-stavrofor.

O altă coordonată importantă a activității sale pastorale a fost păstrarea credinței ortodoxe, propovăduind „Cuvântul adevărului” cu multă tărie și dăruire, făcând dovadă de un înalt tact pastoral, stăruind în deprinderea deplină a „științei vindecării sufletului și a întraripării lui către Dumnezeu”.

Părintele Dionisie a fost și un iubitor de carte și cultură, lucrul acesta reflectându-se în grija pe care a avut-o, de-a lungul anilor, pentru îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii parohiale, aceasta fiind înzestrată cu peste 450 de volume. Potrivit dragostei cărturărești, adesea primea vizita celorlalți colegi preoți, care apelau la biblioteca personală sau a parohiei, primind din partea dânsului îndrumări bibliografice, acordate cu deplină competență.   

Preot „blând și smerit”, iubitor de Lumină și Adevăr, Părintele Dionisie Chiș a știut să-și pună toate puterile sale de muncă și toate darurile cu care l-a înzestrat Dumnezeu în slujba celor care i-au fost încredințați spre păstorire.

După 35 de ani de activitate pastoral-misionară, părintele s-a pensionat, primind binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu de a se îmbiserici la biserica cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Târnăveni.

În dimineața zilei de prăznuire a Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic al creștinătății, 27 decembrie, vrednicul slujitor al lui Hristos, Dionisie Chiș, a trecut la Domnul. Slujba de înmormântare va avea loc joi, începând cu ora 13.00, fiind săvârșită de către Întâistătătorul Eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, la biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Târnăveni.

Dumnezeu să-l odihnească în împărăția Sa!

 

Pr. protopop Sergiu Dumitru

Share