Părintele Octavian Blaga, invitatul unei noi conferințe duhovnicești organizate de ASCOR Alba Iulia

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, duminică, 26 mai 2024, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia a organizat o nouă conferință duhovnicească. Evenimentul a debutat la ora 19.00 și s-a desfășurat în Aula Mare „Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitatul special al întâlnirii a fost părintele Octavian Blaga, preot slujitor în cadrul unei parohii ortodoxe multietnice din Canada, aflate sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe din America (O.C.A.). Sub nimbul luminos al perioadei liturgice a Penticostarului, sfinția sa a susținut conferința intitulată „Fără iubire, viața mai are sens?”, evenimentul fiind transmis în direct pe pagina oficială de Facebook ASCOR Alba Iulia.

La această întâlnire au luat parte numeroși preoți, credincioși, elevi seminariști, studenți teologi, dar și tineri ai altor programe de licență și masterat din cadrul Universității „1 Decembrie 1918”. În debutul conferinței, părintele arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu a realizat o prezentare succintă a activității pastoral-misionare pe care părintele Octavian Blaga o desfășoară în Canada. În continuare, invitatul special al întâlnirii, originar din municipiul Timișoara, și-a exprimat bucuria de a fi prezent în orașul Marii Uniri, adresând mulțumiri pentru primirea călduroasă de care a avut parte. De asemenea, în acord cu tema conferinței, părintele Octavian Blaga a rostit câteva cuvinte referitoare la volumul intitulat sugestiv „Iubirea”, apărut sub semnătura sfinției sale în anul 2021.

În cadrul conferinței susținute cu acest prilej, invitatul întâlnirii a împărtășit celor prezenți impresii cu privire la activitatea pastorală pe care o desfășoară în Canada. Stabilit în Quebec, părintele Octavian Blaga este recunoscut pentru misiunea nobilă pe care o îndeplinește ca asistent spiritual în cadrul mai multor centre de îngrijire paleativă. Pornind de la versetul „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8), sfinția sa a evidențiat dragostea pe care o manifestă pentru studiul biblic, vorbind în acest sens despre virtutea iubirii în lumina scrierilor neotestamentare. Totodată, părintele Octavian Blaga a subliniat faptul că omul duhovnicesc poate fi numit pe drept cuvânt un om „îndrăgostit”, în măsura în care se dăruiește pentru aproapele, după îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos.

În partea a doua a întâlnirii a avut loc o sesiune de întrebări. Pe această cale, părintele Octavian Blaga a răspuns tuturor curiozităților exprimate în scris de către cei prezenți, oferind totodată numeroase sfaturi prețioase și îndemnuri duhovnicești. Adresându-se auditoriului, sfinția sa a reliefat modul în care Îl putem descoperi pe Dumnezeu prin dragostea manifestată necondiționat față de semenii noștri. La final, părintele arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu i-a mulțumit în mod deosebit invitatului întâlnirii pentru prezența în Cetatea Alba Iuliei și pentru cuvintele ziditoare împărtășite cu multă căldură și dragoste numeroșilor credincioși. La ieșirea din Aula Mare „Dumitru Stăniloae”, cei doritori au avut ocazia să achiziționeze volumul „Iubirea”, semnat de părintele Octavian Blaga.

Share