Pelerinaj pe urmele sfinților isihaști, întreprins de tinerii din Grupul de cateheză al parohiei Reghin-Iernuțeni

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cu sprijinul Asociației Cultural-Educaționale Iernuțeni și al Centrului Cultural-Catehetic „Sf. M. Mc. Ecaterina”, în perioada 24-25 august 2022, Parohia Ortodoxă Reghin-Iernuțeni a organizat un pelerinaj la mănăstiri din județul Neamț, itinerariul fiind adresat tinerilor din grupul de cateheză al parohiei, care s-au implicat în proiectele organizate în decursul acestui an.

Pelerinajul a debutat cu vizitarea Mănăstirii Durău, cea mai râvnită așezare isihastă de sub Ceahlău, cu hramul „Buna Vestire”, zidită în zilele voievodului Mihail Grigore Sturdza. Acolo, părintele însoțitor, Claudiu-Dorin Chiorean, a susținut o cateheză tinerilor despre mănăstirile din ținutul Neamțului.

În continuarea pelerinajului, tinerii s-au îndreptat spre Mănăstirea Sihăstria, o mănăstire de călugări, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, situată în partea de nord a județului Neamț. Unul dintre locurile cele mai vizitate din mănăstire este chilia părintelui Ilie Cleopa, unde se păstrează icoane, cărţi de rugăciune, epitrahilul, scăunelul de rugăciune, mătăniile, papucii, hainele şi multe alte lucruri ce au aparținut sfinției sale. Mulţi dintre cei care intră în chilia sa simt pace, bucurie şi duh de sfinţenie, ca şi cum părintele ar fi de faţă şi i-ar binecuvânta cu evlavie. Aici a locuit vreme de peste 40 de ani și a murit în anul 1998, în urma sa rămânând 19 volume de învățături într-o colecție intitulată „Ne vorbește părintele Cleopa”. Tinerii au mai vizitat și o încăpere amenajată în memoria marelui duhovnic, Ieroschimonahul Paisie Olaru, povăţuitorul său de taină, dar și cimitirul mănăstirii, unde sunt îngropați cei doi mari duhovnici.

Mai departe, tinerii s-au îndreptat spre partea de nord a Muntelui Sihla, nu departe de mănăstirea Sihăstria, pe o potecă tainică, care urcă la Schitul Sihla și la Peștera Sfintei Cuvioase Teodora. Aici este locul unde aceasta, prin multe lacrimi, post și rugăciune, s-a nevoit ani de-a rândul. Pentru omagierea vieții ei se povestește că a fost construit Schitul Sihla în anul 1725.

Spre seară, tinerii au poposit la Mănăstirea Secu, una dintre vechile vetre monahale ortodoxe din județul Neamț, construită în anul 1602, de către marele vornic Nestor Ureche, tatăl marelui cronicar Grigore Ureche, mănăstire de piatră, în formă de cetate dreptunghiulară, cu biserica mare în mijlocul zidurilor, car are hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”.

A doua zi, grupul de tineri s-a închinat la icoana Maicii Domnului „Lidianca” de la Mănăstirea Neamț, prăznuită pe 26 iunie, considerată cea mai veche și mai frumoasă icoană din România, cunoscută în toată lumea ca făcătoare de minuni. Mănăstirea Neamț, numită și „Ierusalimul ortodoxiei române”, a fost una din ctitoriile Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt, consemnată încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Tinerii s-au închinat la mormântul Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Neamț, pomenit la data de 15 noiembrie.

Apoi, tinerii, alături de coordonatorii lor, au plecat în vizită la Rezervația de Zimbri „Dragoș-Vodă”, unde au admirat animalele grădinii zoologice și habitatul lor, iar mai târziu s-au îndreptat spre Muzeul Memorial și Parcul tematic „Ion Creangă” din Humulești-Neamț, un parc cu personaje din povestirile lui Ion Creangă, intrând cu entuziasm în atmosfera de poveste, Creangă fiind unul dintre clasicii literaturii române, de numele său legându-se și apariția primului Abecedar.

 Pe la orele amiezii, grupul de tineri a vizitat Cetatea Neamțului, una dintre principalele cetăți ale Țării Moldovei, datorită numeroaselor lucrări de întărire din timpul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu sufletul plin de frumusețea locurilor, tinerii au poposit apoi la Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie” – Toplița, ctitorie a primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, de la poalele munților Călimani.

Tinerii participanţi au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine și de a conștientiza moștenirea culturală și bogăția tradițiilor specifice Moldovei lui Ștefan. Pacea şi bucuria, adunate în inimi prin pelerinajul la mănăstirile nemțene, sunt duse de tineri în familiile lor, în parohii și în societate.

 

Pr. Claudiu-Dorin Chiorean

Share