Prezență arhierească la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac, protopopiatul Câmpeni

Duminică, 11 ianuarie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac. În cadrul Sfintei Liturghii, Arhipăstorul nostru, adresându-se credincioșilor prezenți, a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica după Botezul Domnului, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă începutul propovăduirii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac, protopopiatul Câmpeni. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată de către un sobor de clerici, Întâistătătorul Eparhiei noastre a rostit cuvântul de învățătură. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea maicii starețe Ioanichia Gligor și sub îndrumarea spirituală a părintelui Dionisie Ignat.

Adresându-se credincioși prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Să nu ne lăsăm copleșiți de temeri și îngrijorări. Dacă avem încredere în Dumnezeu, acesta este cel mai bun remediu contra fricii. Dacă însă ne îngrijorăm excesiv, înseamnă că noi credem mai mult în problemele noastre decât în promisiunile minunate ale Tatălui ceresc. În ciuda răutăților ce ne împresoară, să fim mereu optimiști și cu speranță. Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune astăzi ca oarecând ucenicilor Săi: «Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie»”.

Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare, începuturile acestei vetre monahale identificându-se cu osteneala bunilor credincioși din zonă și cu eforturile fraților Irineu și Vasile Toader, fii ai satului Albac, viețuitori ai Schitului Crasna din județul Prahova, care au ridicat aici o bisericuță din lemn. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate într-un altar improvizat, urmând ca din anul 1999, odată cu venirea aici a părintelui Dionisie Ignat (până atunci paroh al credincioșilor din satul Lăzești), să fie edificată noua biserică. Slujba de sfințire a locașului de închinare a avut loc la data de 20 iulie 2005, în prezența a numeroși clerici și credincioși din împrejurimi.

Share