Programul liturgic al Catedralei Reîntregirii – Săptămâna a 20-a după Rusalii, 31 octombrie - 6 noiembrie 2021

DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

ora 8.30-10.00 – Utrenia
ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
(Predică Pr. Lucian Colda)
ora 18.00-19.25 – Vecernia şi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
(Predică Ierom. Nicolae)

Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

ora 7.00-8.00 – Utrenia
ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 18.00-19.00 – Vecernia şi Pavecerniţa mică

Sf. Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist

ora 7.00-8.00 – Utrenia
ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 18.00-19.00 – Vecernia şi Pavecerniţa mică

Sf. Sfințiți Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala

ora 7.00-8.00 – Utrenia
ora 8.00-9.20 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 18.00-19.20 – Vecernia şi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos

Sf. Cuvios Ioanichie cel Mare

ora 7.00-8.00 – Utrenia
ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 18.00-19.00 – Vecernia și Pavecernița mică

Sf. Mucenici Galaction şi Epistimia

ora 7.00-8.00 – Utrenia
ora 8.00-9.20 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 9.20-10.20 – Taina Sfântului Maslu
ora 22.00-0.15 – Vecernia şi Utrenia

Sf. Ierarh Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

ora 0.15-1.40 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 9.00-9.30 – Parastas de obște
ora 18.00-19.00 – Vecernia mare

Vineri spre sâmbătă (5/6 noiembrie), Sfânta Liturghie va fi oficiată la miezul nopţii. 
Vineri seara și sâmbătă dimineața nu se spovedeşte.

Liturghisitori: Ierom. Nicolae Arhid. Eustratie Pintea
Duhovnic: Pr. Silviu Florea

Cântăreți: Diac. Silviu Muntean și Răzvan Stoica
Paraclisier: Ioan Mocan

ORAR CATEDRALĂ:
6.30 – 20.00 (în zilele de peste săptămână)
7.30 – 20.00 (în duminici şi sărbători