Resfințirea bisericii din parohia Sărmășel, protopopiatul Luduș

La data de 1 octombrie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de resfințire a bisericii din parohia Sărmășel, protopopiatul Luduș. În continuare, Ierarhul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Pe data de 1 octombrie 2023, în Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh, zi în care Biserica noastră dreptmăritoare sărbătorește Acoperământul Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sărmășel, protopopiatul Luduș. Arhipăstorul nostru a oficiat slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Sub icoana și candela Născătoarei de Dumnezeu, omul credincios se roagă cu lacrimi aceleia care, cu duioșie maternă, mijlocește de-a pururi pentru noi. Sălășluindu-se în slava Împărăției veșnice, ea rămâne în veci făptura cea mai nedespărțită de Dumnezeu, cea mai puternică în transmiterea darurilor, în producerea minunilor și în protejarea noastră sub sfințitul ei Acoperământ, acel văl de apărare care ocrotește toată creația. Iată de ce tot creștinul ortodox o venerează pe Maica Domnului în glasul cântărilor bisericești, numind-o «Apărătoare Doamnă», și cerându-i milostivirea caracteristică prin care noi ne izbăvim de nevoi, necazuri și dureri”.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de aleasă recunoștință pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă în ogorul Bisericii lui Hristos pe parcursul anilor de slujire, părintele Simion Birou, preot al parohiei Sărmășel începând cu data de 1 decembrie 2012, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și renovarea locașului de cult au primit din partea Întâistătătorului Eparhiei noastre Diplome de aleasă cinstire.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sărmășel a fost edificată între anii 1936-1938. Locașul de închinare a suferit reparații capitale între anii 1986-1990, răstimp în care interiorul bisericii a fost îmbrăcat cu o nouă haină picturală. Începând cu anul 2022, sub atenta coordonare a părintelui paroh Simion Birou, au fost demarate ample lucrări de restaurare și renovare capitală a exteriorului edificiului. De asemenea, în decursul ultimilor doi ani, a fost înfrumusețat și interiorul locașului de rugăciune, prin achiziționarea de veșminte și obiecte bisericești.

Share