Resfințirea bisericii parohiei Reghin – „Înălțarea Domnului”

În data de 7 iulie 2024, Părintele Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de resfințire a bisericii parohiei Reghin – „Înălțarea Domnului”. În continuare, Ierarhul nostru a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

În Duminica a II-a după Rusalii, numită și „a Sfinților Români”, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor Apostoli de către Mântuitorul Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în parohia Reghin – „Înălțarea Domnului”. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Înălțarea Domnului”, în prezența a numeroși credincioși. Apoi, Ierarhul nostru a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Începând cu data de 24 septembrie 2017, comunitatea de aici este păstorită de către părintele protopop Valentin Vârva.

Adresându-se celor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „Îndemnul meu final este să păstraţi în suflet lumina zilei de astăzi, plecând de aici mai buni, mai nobili, mai evlavioşi şi mai hotărâţi de a păzi Legea strămoşească. În această Lege au trăit şi au murit, liniştiţi şi împăcaţi, părinţii şi bunicii noştri, dintre care unii au intrat în ceata Sfinţilor. Iată de ce trebuie să iubim Biserica Ortodoxă, această corabie a mântuirii, unde găsim pacea sufletească, dreapta călăuzire şi prezenţa Sfinţilor români, care sunt solidari cu noi. În Biserică Îl întâlnim pe Hristos Însuşi în Sfânta Evanghelie, în Sfintele Taine şi, în special, în Dumnezeiasca Liturghie”.

La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, preotul pensionar Teodor Beldean, păstor al parohiei Reghin – „Înălțarea Domnului” între anii 1987-2017, a primit din partea Chiriarhului nostru distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. Totodată, pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos, Arhipăstorul nostru i-a oferit Ordinul „Credință și Unire” doamnei Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Tot cu acest prilej, pentru vrednicia dovedită pilduitor în mărturisirea activă a dreptei credințe și în promovarea spiritualității ortodoxe și a identității noastre etnice, domnii David Todoran și Stelian-Doru Cătană au primit din partea Părintelui Arhiepiscop Irineu distincția „Diploma Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit în mod deosebit la înfrumusețarea locașului de închinare au primit din partea Întâistătătorului Eparhiei noastre Diplome de aleasă cinstire.

Biserica „Înălțarea Domnului” din Reghin a fost edificată între anii 1910-1912. Devenind neîncăpător, locașul de rugăciune a fost extins în perioada 1990-1993, prin adăugarea absidelor laterale. Biserica a fost împodobită cu haina picturii între anii 1994-1997, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către Corneliu Pașcan și Viorel Maxim. Ulterior, în perioada 2018-2024, sub coordonarea și purtarea de grijă a părintelui protopop Valentin Vârva, au fost executate ample lucrări de înfrumusețare și renovare a interiorului și exteriorului locașului de cult.

Share