Resfințirea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia Târgu Mureș V

Pe data de 26 mai 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de resfințire a bisericii din parohia Târgu Mureș V. În continuare, Ierarhul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica a IV-a după Sfintele Paști, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din parohia Târgu Mureș V. Întâistătătorului Eparhiei noastre a oficiat slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rostit cuvântul de învățătură.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Mulți oameni sunt singuri nu doar pentru că ei sunt singuri, ci fiindcă sunt goi înăuntru și sunt îndepărtați de Dumnezeu, Izvorul vieții. Adevărații credincioși nu sunt niciodată singuri dacă ei stau cu Hristos în solitudinea rugăciunii, în solitudinea prezenței Sale blânde, iertătoare și tămăduitoare. Întâlnindu-ne cu Mântuitorul nostru în biserică, El ne scapă de alienarea păcatului, rezolvă problemele noastre și vindecă neputințele noastre. Hristos, Care a pus capăt singurătății paraliticului de la Vitezda, ne invită să-L acceptăm în viața noastră, ca să nu fim vreodată singuri pe cărările lumii”.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de aleasă recunoștință pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă în ogorul Bisericii lui Hristos, părintele Irimie Gherman, preot al parohiei Târgu Mureș V începând cu luna iunie a anului 2018, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și renovarea locașului de rugăciune au primit din partea Arhipăstorului nostru Diplome de aleasă cinstire.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia Târgu Mureș V a fost edificată între anii 1937-1942, în timpul păstoririi preotului Alexandru Oltean. Interiorul locașului de închinare a fost împodobit cu pictură în tehnica fresco de către prof. Ioan Căzilă din Sibiu, în perioada 1957-1958. Biserica a fost târnosită la data de 27 octombrie 2002, în prezența unui număr impresionant de credincioși. În decursul ultimului deceniu, au fost efectuate ample lucrări de renovare și înfrumusețare a interiorului și exteriorului locașului de cult.

Share