Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia

De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia. În ajunul praznicului, Chiriarhul nostru a săvârșit slujba Vecerniei mari cu Litie, iar în ziua sărbătorii a oficiat Sfânta Liturghie, în prezența a numeroși credincioși.

În zilele de 20 și 21 octombrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din orașul Marii Uniri, cu prilejul prăznuirii Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, a Sfântului Mucenic Oprea și a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Miercuri, 20 octombrie, în Ajunul sărbătorii, începând cu ora 18.00, Ierarhul nostru a oficiat slujba Vecerniei mari cu Litie, iar la final a rostit cuvântul de învățătură.

Joi, 21 octombrie 2021, în ziua Praznicului, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Bogdan Lazăr a fost hirotonit preot pe seama parohiei Milășel, protopopiatul Târgu-Mureș.

În cuvântul adresat celor prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „Privind la Sfinţii ardeleni care au apărat cu eroism Ortodoxia, noi primim imboldul de a cugeta mereu la frumuseţea ei tainică. Biserica Ortodoxă este Mama noastră spirituală pe care trebuie să o iubim, fiindcă ea ne hrăneşte cu nectarul harului divin şi cu pâinea cuvântului evanghelic, călăuzindu-ne spre limanul mântuirii. Sfinţii Visarion, Sofronie şi Oprea ne îndeamnă, prin exemplul personal, să-L mărturisim pe Dumnezeu în lumea actuală, înveninată de necredinţă şi încătuşată de ură. Aceasta o putem face arătând Mântuitorului Hristos o fidelitate iubitoare, concretizată prin respectarea poruncilor dumnezeieşti şi prin practicarea virtuţilor morale”.

*

Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea, recunoscuți ca fiind vajnici și neînfricați apărători ai dreptei credințe în secolul al XVIII-lea, au fost canonizați în urmă cu 66 de ani, la data de 21 octombrie 1955. Ceremonia solemnă a avut loc la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în prezența a mii de credincioși, Dumnezeiasca Liturghie și rânduiala canonizării fiind oficiate de către un impresionant sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului.

În prezența a numeroase autorități ale statului, Mitropolitul Vasile a dat citire Tomosului Sinodal prin care se făcea cunoscută în mod oficial canonizarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni. Astfel, de atunci și până în zilele noastre, data de 21 octombrie reprezintă pentru credincioșii de pe plaiurile Albei, și nu numai, un prilej de aleasă bucurie duhovnicească, odată cu cinstirea solemnă a celor care, în vremuri de restriște, s-au jertfit pentru dreapta credință a românilor din Ardeal.

Share