Școala Internațională de Iarnă a Doctoranzilor Teologi

Școala Internațională de Iarnă a Doctoranzilor Teologi, organizată anual de Facultatea de Teologie și Școala Doctorală de Teologie din Alba Iulia, a ajuns la cea de-a IX-a ediție. Datorită contextului pandemic actual, anul acesta lucrările simpozionului se desfășoară în mediul online.

În perioada 15-16 decembrie 2021, se derulează cea de-a IX-a ediție a Școlii Internaționale de Iarnă a Doctoranzilor Teologi. Evenimentul este desfășurat sub genericul „Direcții și teme de cercetare în teologia contemporană”. Lucrările sunt prezentate în cadrul mai multor paneluri tematice, în care invitații sunt distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică. Organizatorii Școlii de Iarnă a Doctoranzilor Teologi din acest an universitar sunt: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Decanul Facultății de Teologie din Alba Iulia, pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Directorul Școlii Doctorale de Teologie, drd. Alexandru Agignoaei, drd. Cosmin Leah și drd. Vasile Căpîlnean.

La fel ca în edițiile precedente, Școala Internațională de Iarnă a Doctoranzilor Teologi reunește nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane. Printre acestea se află: Prof. PhD Anastasia Zakariadze (St. Anthim the Iberian's Scientific Research Center Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia), Assoc. Prof. PhD Nicolae Xionis (Faculty of Orthodox Theology, Kapodistrian University of Athens, Greece), Prof. PhD Daniel Benga (Ludwig-Maximilian University, Germany) și Assoc. Prof. PhD Octavian Moșin (Faculty of History and Philosophy, State University of Moldova). Având în vedere condițiile speciale actuale privind organizarea evenimentelor care reunesc un număr ridicat de persoane, simpozionul se desfășoară în mediul online, pe platforma „Zoom”.

Share