Simpozionul Internațional „Chipul, Numele și Slava. Frumusețea făptuitoare a rugăciunii și «esteticul» isihast al îndumnezeirii”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

În perioada 9-10 mai 2022, va avea loc cea de-a XXI-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), care se va desfășura în mediul online, pe platforma „Zoom” și care va fi transmis pe pagina de Facebook a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

În perioada 9-10 mai 2022, va avea loc cea de-a XXI-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), care se va desfășura în mediul online, pe platforma „Zoom” și care va fi transmis pe pagina de Facebook a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Chipul, Numele și Slava. Frumusețea făptuitoare a rugăciunii și «esteticul» isihast al îndumnezeirii”, se înscrie în tematica anului 2022, declarat de Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. Lucrările vor fi prezentate în cadrul celor patru paneluri tematice (Isihasmul – istorie și actualitate; Frumusețea isihastă ca paradigmă a „esteticului” divin; Lumina ca dogmă și experiență spirituală; Imnul și arta tradiției niptice), în care invitații vor fi distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică.

La fel ca în edițiile precedente, Simpozionul organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă va reuni nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane. Printre acestea se află ÎPS Irineu Pop, Arhiepiscop al Alba Iuliei; PS Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului; PS Nestor Dinculeană, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Policarp de Belogradchik, Episcop-vicar al Mitropoliei de Sofia; PS Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; PS Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului; Jane M.F. Heath (Departamentul de Teologie și Religie, Universitatea din Durham¸ Marea Britanie); Aristarh Grekas (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Grecia); Alistair C. Stewart (Colegiul Sarum, Salisbury, Marea Britanie); H.H. Drake Williams III (Facultatea de Teologie Evanghelică, Leuven, Belgia); Dimostenis Kaklamanos (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, Grecia); Porzia Quagliarella (Facultatea de Teologie Apuliană, Bari, Italia); Mark J. Cherry (Universitatea „St. Edward’s”, Austin, Texas, SUA); Ioan Chirilă (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România); James F. McGrath (Departamentul de Filozofie și Religie, Universitatea Butler din Indianapolis, SUA); Matthew Knell (Școala de Teologie din Londra, Universitatea Middlesex, Marea Britanie); Aristarh Grekas (Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității de Stat și Kapodistriene din Atena, Grecia); Dimostenis Kaklamanos (Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aristotel” din Tesalonic, Grecia); Ivan Stoyanov Ivanov (Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Sfântul Clement al Ohridei din Sofia, Bulgaria şi Universitatea Pontificală Laterană din Roma, Italia); Corinna Cornelia Delkeskamp-Hayes (Director al Programului de Studii Internaționale în Filosofie și Medicină, Freigericht, Germania); Mihai Himcinschi (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România) și Amiel Drimbe (Institutul Teologic Baptist din București, România și Seminarul Teologic Baptist Midwestern, Kansas City, Missouri, SUA).

Invitatul special al celei de-a XXI-a ediții a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) este academicianul Sebastian P. Brock, savant britanic, profesor universitar la Facultatea de Studii Orientale, Universitatea din Oxford. Este considerat unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniul studiului limbii siriace și al literaturii siriace clasice. Cercetările sale includ, de asemenea, diverse aspecte ale istoriei culturale a creștinismului siriac. Prof. Brock este un cercetător proeminent și în domeniul mai larg al studiilor aramaice.

*

The International Symposium «The Icon, the Name, and the Glory. The Creative Beauty of Prayer and the Hesychast "Aesthetic" of Deification» organized by the Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia

Between May 9-10, 2022, the 21st edition of the International Symposium of Science, Theology and Art (ISSTA) will be held online on the ‟Zoom” platform and transmitted on Facebook, on the page of the Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia. The event, having the general theme «The Icon, the Name, and the Glory. The Creative Beauty of Prayer and the Hesychast ‟Aesthetic” of Deification» is part of the academic events dedicated to the theological themes proclaimed by the Romanian Patriarchate for the year 2022: ‟The Commemorative Year of Prayer in the Life of the Church and of Christians” and ‟The Commemorative Year of the Hesychast Saints: Symeon the New Theologian, Gregory Palamas, and Saint Paisios of Neamț”. The papers will be presented within the four thematic panels (Hesychasm – History and Actuality; Hesychast Beauty as a Paradigm of Divine ‟Aesthetics”; Light as Dogma and Spiritual Experience; The Anthem and the Art of the Niptic Tradition), in which our guests will be distributed according to their preoccupations and areas of scientific research.

As in the previous editions, the symposium organized by the Faculty of Orthodox Theology will bring together renowned scholars in Theology and other social sciences and humanities, both from Romania and from abroad. Among them are His Eminence Irineu Pop, Archbishop of Alba Iulia; His Eminence Lucian Mic, Bishop of Caransebeş; His Eminence Nestor Dinculeană, Bishop of Deva and Hunedoara; His Eminence Polycarp of Belogradchik, Auxiliary Bishop of the Metropolitanate of Sofia; His Eminence Benedict Bistriţan (Vesa), Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj; His Eminence Emilian Crişanul (Nică), Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Arad; Jane M.F. Heath (Department of Theology and Religion, Durham University, UK); Aristarh Grekas (Faculty of Orthodox Theology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece); Alistair C. Stewart (Sarum College, Salisbury, UK); H.H. Drake Williams III (Faculty of Evangelical Theology, Leuven, Belgium); Dimostenis Kaklamanos (Faculty of Orthodox Theology, ‟Aristotle” University of Thessaloniki, Greece); Porzia Quagliarella (Theological Faculty of Puglia, Bari, Italy); Mark J. Cherry (‟St. Edward’s” University in Austin, Texas, USA); Ioan Chirilă (Faculty of Orthodox Theology, ‟Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Romania); James F. Mcgrath (Department of Philosophy and Religion, Butler University in Indianapolis, Indiana, USA); Matthew Knell (London School of Theology, Middlesex University, UK); Ivan Stoyanov Ivanov (Faculty of Orthodox Theology, ‟St. Clement of Ohrid” University of Sofia, Bulgaria); Corinna Cornelia Delkeskamp-Hayes (International Studies in Philosophy and Medicine, Freigericht, Germany); Mihai Himcinschi (Faculty of Orthodox Theology, ‟1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania) and Amiel Drimbe (Baptist Theological Institute of Bucharest, Romania and Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City, Missouri, USA).

The special guest of the 21st edition of the International Symposium of Science, Theology and Art (ISSTA) is academician Sebastian P. Brock, a British scholar, professor at the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford. He is considered one of the most important scholars in the field of Syriac language and classical Syriac literature. His research also includes various aspects of the cultural history of Syriac Christianity. Prof. Brock is also a prominent researcher in the broader field of Aramaic studies.

https://issta.ro/

Share