Slujba de binecuvântare a noului sediu al Tipografiei şi Atelierului de lumânări al Eparhiei Alba Iuliei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat slujba de binecuvântare a noului sediu al Tipografiei şi Atelierului de lumânări al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ca urmare a lucrărilor de modernizare efectuate în ultimii doi ani de zile. Activitatea din cadrul celor două unități se desfășoară sub coordonarea părintelui Sergiu Pantea, inspector de producție al celor două centre.

Luni, 23 noiembrie 2020, începând cu ora 11.00, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat slujba de binecuvântare a noului sediu al Tipografiei şi Atelierului de lumânări din cadrul sectoarelor de producție ale Centrului eparhial, ca urmare a lucrărilor de renovare, reamenajare și modernizare executate pe parcursul ultimilor doi ani de zile. De asemenea, cu acest prilej, Ierarhul nostru s-a întâlnit cu angajații celor două sectoare, cărora le-a adresat îndemnuri și cuvinte duhovnicești. Activitatea din cadrul acestor unități se desfășoară sub coordonarea părintelui Sergiu Pantea, inspector de producție al celor două centre.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Prin producerea diferitelor tipuri de lumânări, prin confecționarea veșmintelor liturgice, precum și prin optimizarea procesului de tipărire a cărților Editurii Reîntregirea, răspundem efectiv la nevoile pastorale și misionare ale parohiilor Arhiepiscopiei noastre. Realizând astfel de activități, noi păstrăm și sporim frumusețea cultului divin din bisericile noastre. Totodată, difuzând cărți bune cu un conținut spiritual-moral, noi îi zidim duhovnicește pe toți cei care doresc să cunoască și să trăiască tainele credinței creștine”.

Începând cu anul 2018, Tipografia și Atelierul de lumânări din cadrul sectoarelor de producție ale Eparhiei noastre, situate în zona industrială a municipiului Alba Iuliei, funcționează într-un sediu nou. Pentru buna desfășurare a producției, au fost executate numeroase lucrări de reparații și modernizare ale celor două spații destinate acestora. De asemenea, au fost realizate investiții importante în dotarea corespunzătoare a clădirilor și a fost achiziționată aparatură modernă atât pentru Atelierul de lumânări, cât și în cadrul Tipografiei.

În cadrul Atelierului, funcționabil din perioada păstoririi vrednicului de pomenire Episcopul Emilian Birdaș, se produc lumânări de parafină și de ceară, iar la Tipografie sunt tipărite cărți cu specific religios, dar și din alte domenii. Astfel, pentru sporirea calitativă a producției, au fost proiectate și construite două mașinării noi de lumânări, adaptate standardelor actuale. De asemenea, tot cu ocazia lucrărilor de renovare efectuate pe parcursul ultimilor doi ani de zile, au fost achiziționate noi mașinării pentru tipărirea cărților, broșurilor, revistelor și calendarelor bisericești apărute la Editura Reîntregirea.

Share