Slujba Vecerniei din ziua de Paști, la Catedrala arhiepiscopală

De Praznicul Învierii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Chiriarhul nostru a oficiat slujba Vecerniei Sfintei Învieri, numită și „a doua Înviere”, în prezența a numeroși credincioși din orașul Marii Uniri.

În ziua Praznicului Învierii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din vechea Cetate a Bălgradului. Începând cu ora 12.00, la Catedrala Reîntregirii, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba Vecerniei Sfintei Învieri, numită și „a doua Înviere”, iar la final a rostit cuvântul de învățătură. Un aspect inedit al slujbei a fost reprezentat de citirea pericopei evanghelice în mai multe limbi, ca simbol al universalității mesajului divin transmis popoarelor și al propovăduirii Învierii Domnului la toate neamurile pământului.

Adresându-se numeroșilor credincioși prezenți, Ierarhul nostru a spus:

„Hristos Cel Înviat rămâne cu noi până la capătul istoriei. Este prezent în lumea răscumpărată de El ca lumina ochilor, ca bătăile inimii și ca respirația plămânilor. El ne întărește cu harul Său, ne hrănește cu pâinea Sfintei Evanghelii și a Sfintei Euharistii, ne mângâie pe noi cu iubirea Sa iertătoare și regeneratoare și ne sfințește cu prezența Sa radioasă ca soarele de mai. Recunoscători pentru jertfa Sa ispășitoare de pe Golgota și pentru slăvita Sa Înviere din morți, haideți să-I zicem cu entuziasm: Vrednic ești Doamne, Dumnezeul nostru, să primești cinstea, slava și închinarea, că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat prin sângele Tău oameni din toată seminția, limba și neamul. În încheiere, vă doresc tuturor un Paște fericit cu abundență de har și cu multe daruri cerești”.

Share