Slujire arhierească la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud

În data de 4 februarie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Aiud II. La Altarul acestui locaș de închinare slujesc părintele protopop Ioan Bogdan și părintele Mihai Ciurtin.

În Duminica a XV-a după Pogorârea Sfântului Duh, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Aiud II, la Altarul căreia slujesc părintele protopop Ioan Bogdan și părintele Mihai Ciurtin. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Alexandru Ghivirigă a fost hirotonit preot pe seama parohiei Crăciunești, protopopiatul Târgu Mureș. Răspunsurile liturgice au fost oferite alternativ de către Corul „Sfinții Trei Ierarhi” al bisericii parohiale, dirijat de prof. Ana Scriban, și de către Grupul psaltic „Anastasios”, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de Iustinian Ioachim Simion.

Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, Chiriarhul nostru a spus: „Există cineva în jurul nostru care are nevoie de mângâierea, rugăciunea și ajutorul nostru. Există cineva care are nevoie de zâmbetul, amabilitatea și atenția noastră. Există cineva care are nevoie să-l sunăm la telefon sau să-i scriem o scrisoare sau are nevoie de prezența și de comuniunea noastră. Iată că suntem chemați să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu și să ne străduim, pe cât ne stă cu putință, ca prin slujirea noastră umilă să facem reală iubirea Sa în această lume marcată de ură și răutate, de violențe și războaie”.

Slujirea arhierească din această duminică a sporit solemnitatea și bucuria sărbătorii hramului bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud, la cinci zile după prăznuirea Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În anul 2003, cei trei mari dascăli ai lumii și ierarhi au fost declarați ocrotitorii spirituali ai municipiului, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Aiud. Nu în ultimul rând, slujirea din această zi a marcat cu anticipație împlinirea a 50 de ani de la târnosirea bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” (27 octombrie 1974).

*

Restructurarea administrativ-teritorială și dinamizarea Ortodoxiei în orașul Aiud au fost posibile abia după încheierea Primul Război Mondial și, totodată, după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Această reorganizare a fost înfăptuită în cadrul planului pus în aplicare de Episcopul Nicolae Ivan al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului. Astfel, în anul 1922, la doar câteva luni după întronizarea în demnitatea de Chiriarh al Clujului, Episcopul Nicolae i-a trimis o scrisoare preotului Iosif Pop, adresându-i-se astfel: „Stimate părinte, am înființat parohie la Aiud, unde sper să facem și scaun protopopesc. Aș dori să te institui administrator, dacă te-ai decide să te muți la Aiud”. În acest fel a luat ființă prima Parohie Ortodoxă din orașul Aiud și Protopopiatul Ortodox, în urmă cu mai bine de un secol.

Prinos al dragostei creștinești, biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud a fost edificată între anii 1938-1957, prin strădania neobosită a protopopului Iosif Pop, parohul locului, grăind peste veacuri despre vrednicia și jertfelnicia credincioșilor ortodocși de pe aceste plaiuri. Începând din anul 1957, biserica a fost redată cultului divin, având loc, în timp, numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare a interiorului și exteriorului locașului de închinare. În urmă cu 50 de ani, la data de 27 octombrie 1974, Mitropolitul Nicolae Mladin a oficiat slujba de târnosire a bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, în timpul slujirii parohului Ioan Oniga. În cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru preot părintele Emil Gâlea, cel care avea să fie păstor al parohiei Aiud II între anii 1990-2017.

Foto: Alexandru Samuel Popa

Share