Slujire arhierească la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

În data de 9 iunie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Arhipăstorul nostru a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

În Duminica a VI-a după Sfintele Paști, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși din vechea Cetate a Bălgradului. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Rusu.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul Alba Iuliei a spus: „Viața are valoare numai prin roadele pe care le aduce, adică prin lucrarea virtuților morale și a faptelor bune. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: «Luminează lumea cu viața ta». Un suflet curat poate răspândi lumina până în depărtări, ajutând pe mulți. Aceasta dorește de la noi Mântuitorul Hristos când zice: «Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri»”.

Noua biserică ce poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Mina a fost ridicată între anii 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești, cu accente de inspirație brâncovenească și neo-românească, noul locaș de închinare domină, prin așezarea sa centrală, întregul ansamblu monahal. Împodobită cu haina picturii, realizată în frescă de către pictorii Alexandru Crișan și Eduard Kara, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare cultului divin.

În acest locaș se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, adusă de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, racla cu o bucată din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu moaștele celor doisprezece Sfinți Apostoli. Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” a fost târnosită pe data de 18 iulie 2021, slujba fiind oficiată de către un sobor de ierarhi, în prezența a numeroși clerici și credincioși de pe cuprinsul județelor Alba și Mureș, precum și din alte zone ale țării.

Share