Susţinerea unei noi teze de doctorat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Joi, 16 decembrie 2021, Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a găzduit un eveniment academic ce a constant în susținerea publică a unei noi teze de doctorat. Lucrarea intitulată „Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România. Istorie, evoluție și actualitate”, elaborată de către pr. drd. Andrei Motora, a fost coordonată de pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Din comisia de doctorat au făcut parte: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius” din Constanța), pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) și pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia).

Subiectul tratat în cadrul acestei teze se încadrează în disciplina Misiologie Ortodoxă și reușește să depășească granițele unui discurs-tip, în care sunt prezentate doar aspectele negative sau pur subiective ale credinței de rit vechi, în general, și al cultului lipovenesc din România, în special. Staroverii, încă din secolul al XVII-lea și până astăzi, au adoptat unele direcții care pot fi catalogate ca specificități ale unei secte, dar multe dintre ele au dispărut, s-au dispersat în istorie, iar cultul lipovenesc de astăzi nu mai poate fi privit ca o mișcare religioasă fundamentalist-arhaică, cu o mentalitate învechită și îndoctrinată.

Biserica Ortodoxă de Rit Vechi, din punct de vedere misionar, reprezintă un element important din peisajul religios al țării noastre, cu care Biserica Ortodoxă Română poate să poarte un dialog firesc și constructiv. Această lucrare de doctorat, împărțită în trei capitole expune cele mai importante informații istorice, sociale și religioase în ceea ce privește originea, evoluția și actualitatea rușilor-lipoveni din România.

La finalul susținerii publice a tezei de doctorat, părintele doctorand Andrei Motora a depus jurământul în prezența comisiei și a celor care au participat online, iar mai apoi a rostit un cuvânt de mulțumire.

Share