Târnosirea bisericii din incinta Spitalului Municipal Aiud

Duminică, 23 octombrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din incinta Spitalului Municipal Aiud, după care a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica a XXIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în municipiul Aiud. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din incinta Spitalului Municipal Aiud. În continuare, Ierarhul Alba Iuliei a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența pacienților instituției spitalicești, a personalului medical și a numeroși credincioși din parohiile aiudene.

Adresându-se celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus:

„La plinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu S-a coborât din cer și S-a întrupat în istorie, a luat chip și viață de om. Precum arată Sfânta Scriptură, «Înțelepciunea Divină Și-a făcut Sieși casă», adică a venit să locuiască printre muritori. Înțelegem, deci, că Domnul este prezent în mijlocul nostru, în sfintele locașuri de închinare, precum cântăm: «Ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cete îngerești». În Vechiul Testament, legiuitorul biblic Moise a construit cortul mărturiei, iar mai târziu, regele lui Israel, Înțeleptul Solomon, a construit templul dumnezeiesc pe colina Sionului din Ierusalim, în care Cel Preaînalt Își revela slava în chip miraculos. În Noul Testament s-au construit bazilici, care sunt case ale Regelui regilor, biserici, temple ale Împăratului ceresc, locuri de întâlnire cu Dumnezeirea și doxologii de bucurie ale celor ce se mântuiesc. Înțelegând toate acestea, ne dăm seama că avem datoria sfântă să frecventăm locașul bisericesc și slujbele care se săvârșesc în el, pentru că aici ne întâlnim cu Dumnezeu Care ascultă rugăciunile noastre, împlinește dorințele inimilor noastre, rezolvă toate problemele noastre și ne oferă balsamul dragostei Sale iertătoare și vindecătoare”.

La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, părintele Virgil Avram, preot capelan la Spitalul Municipal Aiud începând cu luna octombrie a anului 2006, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea locașului de închinare au primit din partea Întâistătătorului Eparhiei noastre Diplome de aleasă cinstire.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din incinta Spitalului Municipal Aiud a fost ridicată în perioada anilor 2009-2017, la inițiativa preotului capelan Virgil Avram. În perioada anilor 1991-2017, slujbele religioase au fost oficiate în incinta unei foste săli de protocol a instituției medicale. Pe data de 28 septembrie 2017, Arhipăstorul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate până în acel moment. La finalul procesului de ridicare și acoperire, biserica a fost îmbrăcată în haina picturii, între anii 2019-2021, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Claudiu Mihăilă și colaboratorii săi, Dumitru Mihăilă și Bogdan Mureșan.

Share