Târnosirea bisericii din parohia Țelna, protopopiatul Alba Iulia

Pe data de 10 septembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din parohia Țelna, protopopiatul Alba Iulia. În continuare, Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Țelna, protopopiatul Alba Iulia. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. În continuare, Ierarhul nostru a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Vă îndemn pe toți să iubiți ca pe o mamă spirituală Biserica străbună care, prin veacuri, a rodit cetele sfinților români, cinstitele moaște făcătoare de minuni, Altarele și Mănăstirile noastre vechi și noi, precum și alese valori artistice și culturale. Prin astfel de mărturii ale credinței ortodoxe, Biserica ne călăuzește spre zările Împărăției veșnice. Uimit de acest adevăr, filozoful Petre Țuțea zicea: «Mă mișc între Dumnezeu și neamul din care fac parte. Înafară de acești termeni, nu văd nimic important între cer și pământ»”.

La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată în slujba Bisericii, părintele paroh Ovidiu Damșa a primit din partea Arhipăstorului nostru distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. De asemenea, Chiriarhul Alba Iuliei le-a oferit Diplome de aleasă cinstire tuturor binefăcătorilor care au contribuit la edificarea și împodobirea locașului de închinare.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Țelna a fost ridicată între anii 2001-2015, la inițiativa preotului Ovidiu Damșa, paroh al acestei comunități începând cu anul 1991. Între anii 2019-2021, locașul de cult a fost împodobit cu haina picturii, lucrarea fiind executată de către pictorul Constantin Bumbu, dimpreună cu fiii săi Liviu și Emanuel. Catapeteasma a fost realizată din lemn de tei, fiind sculptată de către Nicolae Câmpean din Sânmărghita (jud. Cluj). Vechea biserică parohială, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost construită în anul 1763. Edificiul a fost mistuit de un incendiu în anul 1869, fiind reconstruit șapte ani mai târziu.

Share