Târnosirea bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Petrești II, protopopiatul Sebeș

Pe data de 13 noiembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Petrești II, protopopiatul Sebeș. În continuare, Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica a XXV-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda samarineanului milostiv, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în parohia Petrești II, protopopiatul Sebeș. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din localitate, după care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Edificiul bisericii reprezintă lumea transfigurată, «Ierusalimul ceresc». Biserica e construită ca o corabie în care se refugiază cei ce vor să se mântuiască, precum o corabie ce se îndreaptă spre Răsărit. Altarul reprezintă Dumnezeirea nevăzută. Ușile Împărătești de pe iconostas dau acces spre intimitatea cu Dumnezeu. Aspectul exterior și amenajarea interioară, alături de cultul liturgic, sunt rânduite spre a crea în credincioși o stare de spirit specială. Toate acestea sunt menite să sporească elanul lor spre cer, spre lumea cerească, a cărei oglindă trebuie să fie biserica. În staulul bisericii Îl întâlnim pe Hristos, Care coboară din cer la turma moștenirii Sale”.

La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, părintele Ioan Pătruț, preot al parohiei Petrești II începând cu anul 2003, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, Întâistătătorul Eparhiei noastre le-a oferit Diplome de aleasă cinstire tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea locașului de închinare.

Parohia Petrești II a fost înființată în anul 2003, lucrările de ridicare a noii biserici fiind demarate în anul 2009. În perioada imediat următoare au fost realizate fundația, zidăria și acoperișul noului locaș de închinare. Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” este edificată în formă de cruce, având lungimea de 25 de metri, iar lățimea între abside de 14 metri. Iconostasul a fost realizat de către sculptorul Ioan Alisie, pictura locașului și a icoanelor de pe catapeteasmă fiind executată de către pictorul Liviu Vaja. Astfel, biserica a fost înfrumusețată și înzestrată cu toate cele necesare cultului divin, fiind pregătită pentru târnosire.

Share