Târnosirea noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

În data de 18 iulie 2021, a avut loc slujba de târnosire a noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, urmată de Dumnezeiasca Liturghie arhierească, oficiate în prezența a numeroși clerici și credincioși din Eparhia Alba Iuliei. Soborul ierarhilor a fost condus de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

În Duminica a 4-a după Pogorârea Sfântului Duh, zi în care este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, Eparhia Alba Iuliei a îmbrăcat haină de sărbătoare, cu prilejul târnosirii noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din orașul Marii Uniri. Slujba a fost oficiată începând cu ora 8.30 de către un sobor de arhierei din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

La finalul slujbei de sfințire, Părintele Mitropolit Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat semnificațiile teologice ale ritualului de târnosire și însemnătatea rânduielii oficiate, explicând credincioșilor prezenți formulele liturgice și textele biblice care au fost citite. Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pe scurt semnificațiile evangheliilor citite, apoi a menționat câteva aspecte istorico-teologice ale procesiunii de înconjurare a locașului de închinare, după care a expus tipicul spălării și îmbrăcării Sfintei Mese a Sfântului Altar.

În continuare, soborul de arhierei, înconjurat de numeroși preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în pridvorul deschis al bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”. După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a rostit o omilie în care a tâlcuit valențele dogmatico-teologice și spiritual-morale ale pericopei evanghelice citite în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, evidențiind credința și smerenia de care a dat dovadă sutașul roman în convorbirea cu Mântuitorul Hristos. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala „Reîntregirea”, formată din elevi seminariști, studenți teologi, preoți și diaconi, condusă de către părintele prof. dr. Nicolae Topîrcean.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a adus omagiu de prețuire ctitorului bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”, domnului Mihai Oancea. De asemenea, Arhipăstorul nostru a adresat mulțumiri tuturor celor care s-au ostenit și au contribuit moral și material pentru edificarea ansamblului arhitectonic al Mănăstirii „Hristos Pantocrator”. Totodată, Întâistătătorul Eparhiei noastre a adresat cuvenite mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu și Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul pentru prezența la acest eveniment solemn din viața Eparhiei Alba Iuliei, precum și tuturor credincioșilor prezenți în număr imens la acest praznic deosebit.

Referindu-se la acest moment important pentru clericii și credincioșii Eparhiei noastre, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „După mulți ani de muncă încordată, iată-ne ajunși la capătul lucrărilor desfășurate în Mănăstirea Hristos Pantocrator. Pe de o parte, aceste lucrări au culminat cu Centrul cultural-misionar unde se vor evidenția valorile sacre ale patrimoniului nostru etnic. Iar pe de altă parte, lucrările au fost încununate cu locașul bisericesc dedicat Sfântului Mare Mucenic Mina. Împodobită ca o mireasă, superba casă a Domnului a primit pecetea sfințeniei. Cete de credincioși au venit la această oază duhovnicească spre a gusta aici, ca dintr-un izvor, apa vie a credinței mântuitoare și a harului sfințitor. Sublimitatea serviciului liturgic, pontificat de Părintele Mitropolit Laurențiu, euforia sufletească a pelerinilor și entuziasmul lor dinamic pentru Hristos, Mirele Bisericii, au conferit sărbătorii de astăzi un nimb pascal. De aceea, simțim, acum, impulsul lăuntric de a exclama: «Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea» (Psalm 117, 24)”.

La finalul slujbei, în semn de aleasă apreciere pentru activitatea remarcabilă depusă în apărarea valorilor creștine și în slujirea Bisericii lui Hristos, domnul Mihai Oancea, ctitorul noii biserici, a primit – la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu – Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ca semn al binecuvântării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru edificarea noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator”. De asemenea, ca semn al prețuirii pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos, domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte, a primit din partea Părintelui Arhiepiscop Irineu Ordinul „Credință și Unire”.

Domnia Sa, în discursul rostit la final, a subliniat importanța deosebită a edificării locașului de cult în viața unei comunități: „Sfințirea unei biserici este un prilej de mare bucurie pentru credincioși, este un moment de mare încărcătură emoțională și simbolică, este o formă de manifestare a credinței, a identității comunitare, a valorilor împărtășite de membrii unei comunități. Acest moment este în același timp un semnal foarte bun pentru comunitatea locală, fiind un semn de sănătate nu doar spirituală, ci și comunitară. Doar o comunitate vie, dinamică și optimistă are disponibilitatea de  ridica noi locașuri de cult pentru că o biserică nu este doar un loc în care oamenii se adună la rugăciune, ea este și locul în care se manifestă cel mai activ, mai coerent și mai susținut solidaritatea comunitară. Bisericile, locurile în care cetățeni se adună pentru împărtășirea și celebrarea unei credințe și a unei identități comunitare, au nu doar valoarea unui spațiu de cult, ci și un extraordinar potențial de dezvoltare a solidarității între oameni. Aici se construiesc proiecte care nu sunt numai în beneficiul membrilor comunității, ai adunării respective, ci în folosul întregii societății. O societate democratică are nevoie în egală măsură și de școli și de spitale și de biserici”.

Cu prilejul acestui moment deosebit din viața Eparhiei Alba Iuliei, la evenimentul din această zi au fost prezente numeroase oficialități centrale și locale, un număr impresionant de clerici din cele 10 protopopiate ale Arhiepiscopiei și sute de credincioși de pe cuprinsul județelor Alba și Mureș, dar și din alte zone ale țării. Dintre reprezentanții autorităților publice prezenți la eveniment amintim: domnul Nicolae Albu – prefectul județului Alba, doamna Mara Togănel – prefectul județului Mureș, domnul Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba, domnul Gabriel Pleșa – primarul municipiului Alba Iulia.

Noua biserică ce poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Mina a fost ridicată între anii 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești, cu accente arhitecturale de inspirație brâncovenească și neo-românească, noul locaș de închinare domină, prin așezarea sa centrală, întregul ansamblu monahal. Împodobită cu haina picturii, realizată în frescă de către pictorii Alexandru Crișan și Eduard Kara, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare cultului divin. În această biserică se află icoana Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, adusă de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, și racla cu o bucată din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare.

 

Foto credit: Vasile Sârb / Arhiepiscopia Alba Iuliei

Share