Ultima carte scrisă de profesorul american Herman Tristram Engelhardt Jr. a fost lansată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Marți, 14 mai a.c., de la ora 18.00, în Aula „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a avut loc lansarea cărții cu titlul „După Dumnezeu – Morala și bioetica într-o epocă secularizată”, ultima lucrare scrisă de către profesorul american Herman Tristram Engelhardt Jr. (trecut în veșnicie în anul 2018). Ediția de față a operei a fost tradusă în limba română de către domnul dr. Andrei Dîrlău, fiind publicată în decursul anului curent la Editura Doxologia din Iași. Evenimentul cultural-academic a fost organizat în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA 2024) și a reunit numeroși participanți ai manifestării științifice, părinți profesori și studenți teologi.

Evenimentul a fost moderat de către pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei. În cuvântul rostit cu acest prilej, părintele consilier a prezentat succint conținutul operei apărute în anul 2017, reliefând importanța pe care volumul o comportă în mediul teologic academic. Apoi, a luat cuvântul traducătorul cărții, domnul Andrei Dîrlău, doctor în Teologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, care a evidențiat importanța lucrării și motivele care l-au determinat să traducă opera în limba română. În continuare, s-a adresat auditoriului pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, care a vorbit despre colaborarea armonioasă pe care a întreținut-o cu profesorul H. Tristram Engelhardt Jr. în contextul multiplelor participări ale ilustrului teolog la edițiile ISSTA, remarcând totodată mărturisirea de credință pe care profesorul american a cultivat-o în statele europene.

Apoi, au luat cuvântul diac. prof. univ. dr. Ryan Samson Nash, prof. univ. dr. Mark J. Cherry și prof. univ. dr. Pascal (Capodistrias) Hämmerli, care, în calitate de „ucenici” ai profesorului H. Tristram Engelhardt Jr., au relatat modul în care s-au convertit la Ortodoxie ca urmare a întâlnirii teologului american. De asemenea, făcând referire la conținutul lucrării, cei trei distinși invitați și participanți ai ISSTA 2024 au prezentat contextul delicat al apariției volumului, cartea fiind scrisă de către teologul american cu puțin timp înainte de trecerea sa în veșnicie, când se afla în suferință trupească. În ultima parte a evenimentului, a luat cuvântul pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, sfinția sa elogiind personalitatea și activitatea teologică remarcabilă a bioeticianului H. Tristram Engelhardt Jr. La final, a avut loc o sesiune de întrebări și discuții pe marginea conținutului operei lansate.

Ultima carte a teologului H. Tristram Engelhardt Jr., intitulată „După Dumnezeu – Morala și bioetica într-o epocă secularizată”, cuprinde numeroase pasaje autobiografice în care sunt dezvoltate ideile din întreaga sa operă. Lucrarea oferă o mulțime de impresii personale care i-au influențat dezvoltarea culturală. Totodată, opera este considerată una profetică, fiind privită asemenea unui testament științific în care ne sunt prezentate implicațiile morale și epistemice ale trăirii într-o cultură care a ajuns „să-L respingă pe Dumnezeu”. De asemenea, cartea oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra celor mai profunde și dificile probleme atât din filosofia morală, cât și din bioetica timpului nostru.

Share