Un nou asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a avut loc luni, 4 iulie a.c., un concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar la disciplina Teologie Liturgică în cadrul instituției de învățământ. Manifestarea academică a avut loc în Aula „Mitropolit Simion Ștefan” în prezența comisiei de evaluare și a studenților teologi.

Luni, 4 iulie 2022, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a găzduit concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar la disciplina Teologie Liturgică în cadrul instituției de învățământ bălgrădene. Pentru postul didactic s-a înscris și a promovat examenul dr. Mihail Kalid Qaramah, specialist în Teologie Liturgică. În cadrul concursului, acesta a susținut o activitate didactică de tip „seminar”, cu tema „Jurnalul pelerinei Egeria (381-384). Liturghia Ceasurilor la Ierusalim în veacul al IV-lea”.

Comisia de evaluare a fost formată din: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății, pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca, pr. prof. univ. dr. Jan Nicolae, pr. conf. univ. dr. Lucian Colda și pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi. După prezentare, comisia i-a adresat întrebări candidatului și a făcut câteva aprecieri și recomandări.

Asist. univ. dr. Mihail K. Qaramah este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și doctor în Teologie (2021) al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu teza de doctorat „O istorie a Molitfelnicului românesc. Evoluția formularelor Sfintelor Taine (sec. XVI-XVII)”, elaborată sub îndrumarea prof. univ. dr. Dumitru A. Vanca, titularul catedrei de Teologie Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul universității albaiuliene.

Share