Un nou număr tematic al Revistei teologice „Altarul Reîntregirii” din Alba Iulia

De curând a apărut cel de-al doilea număr din anul 2021 al revistei „Altarul Reîntregirii” (apariția științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia). Volumul, al cărui editor este Alexandru Prelipcean, cuprinde șapte studii și articole, precum și două recenzii.

Colegiul de redacție al Revistei Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, „Altarul Reîntregirii”, are bucuria de a vă aduce la cunoștință apariția unui nou număr (2/2021), editat de Alexandru Prelipcean și intitulat „Imnografia creștină: de la contribuții apusene la noi perspective și deziderate”. Prezentul număr reunește contribuțiile științifice ale unor specialiști din diferite domenii ale Teologiei (de la dogmatişti și patrologi la cercetători şi oameni din domeniile Teologiei practice), alături de două recenzii din domenii diferite (ascetică şi imnografie).

Studiile privind imnografia creştină au nevoie astăzi de o nouă evaluare şi anume: de o înţelegere concretă a realităţii istorice şi teologice pe care o transpun; de o receptare critică cu privire la transmiterea imnelor în cursul istoriei; de o hermeneutică clară cu privire la raportul dintre text şi cântec; de o inventariere a imnelor teologice şi de cunoaştere în detaliu a modului în care imnografia reflectă atât contextul religios, cât şi cel social sau istoric. Astfel, în acest fascicul s-au redat noi opinii şi perspective cu privire atât la perioada bizantină, cât şi la spaţiul siriac cu privire la conţinutul imnelor creştine.

În acest număr special al revistei, semnează cu studii, articole și recenzii:

Eirini ARTEMI, „Hymns of Matins of the Feast of the Nativity of Christ in the Greek Orthodox Church”;
Ioannis KOUREMBELES, „Cunoaşterea planului întunecat şi cunoaşterea planului vieţii în cadrul dramaturgiei răului din condacul lui Roman Melodul, La răstignirea [Domnului]”;
Alexandru PRELIPCEAN, „Schiţă ermineutică privind atitudinea antiiudaică a Sfântului Roman Melodul în cele şase condace la Învierea Domnului”;
Claudiu Ioan COMAN „Imnografia, geometria și arhitectura bizantină. O hermeneutică teologică inedită, pe marginea unui tropar fotian”;
Roger CORESCIUC, „Sfântul Grigorie Palama şi cântarea liturgică. Câteva repere”;
Andrei MACAR, „Poezia creştină siriacă în Antichitatea târzie. O scurtă introducere în elementele ei definitorii”;
Gheorghe MIHALACHE, „Sărbătoarea Schimbării la Faţă: de la imaginile biblice la istoria sărbătorii şi teologia ei imnografică”;
Daniel LEMENI (recenzie), Virginia Burrus, Ancient Christian Ecopoetics: Cosmologies, Saints, Things, University of Pennsylvania Press, 2019, 288p;
Claudiu Ioan COMAN (recenzie), Alexandru Ioniță (ed.), Imnografia liturgică bizantină. Perspective critice („Studia Oecumenica”, 13), Oradea-Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2019, 346p.

Așadar, volumul de faţă este un fascicul-invitaţie spre noi proiecte de cercetare, monografii şi studii cu aplecare spre imnografia creştină, pe care o răsfoim în cadrul cultului public, dar ale căror elemente secundare ne rămân încă (atât de) necunoscute.

Conținutul noului număr poate fi consultat în regim „open access” aici.

Share