Ziua Internațională a Religiei, marcată de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Cugir

Cu ocazia Zilei Internaționale a Religiei, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Cugir, îndrumați de prof. Luminița Sgubea (disciplina Religie), în colaborare cu prof. Cristina Cîmpean (Biologie, consilier școlar), prof. Mihaela Stoica (Educație plastică) și prof. Gabriela Vulkan, au derulat în perioada 19-20 ianuarie a.c. o serie de activități specifice prin care să marcheze importanța Religiei în formarea și conturarea unei personalități armonioase a elevilor.

Tinerii au fost îndemnați să parcurgă un traseu interdisciplinar, pornind de la disciplina Religie și continuând cu disciplinele Psihologie, Biologie și arte plastice. În debutul acestor activități, elevilor claselor a VII-a li s-a oferit oportunitatea de a porni într-un itinerariu spiritual, alături de prof. Luminița Sgubea și de prof. Cristina Cîmpean, în căutarea sinelui, prin activitatea „Cercul sinelui spiritual”, activitate care, prin întrebări dirijate, a condus elevii spre universul lăuntric, în vederea descoperirii de sine.

Ora de Biologie a oferit elevilor posibilitatea de a înțelege importanța legăturii care există între trup și suflet, trupul nefiind altceva decât „casa sufletului”. Activitatea tematică „Ochiul, oglinda sufletului”, realizată de către prof. Mihaela Stoica, în colaborare cu prof. Luminița Sgubea, a avut ca obiectiv principal prezentarea componentei spirituale a ochiului trupesc. Elevii, conduși cu măiestrie de către cadrele didactice, au făcut o incursiune interdisciplinară Biologie-Religie, pornind de la organul vizual, atât de prețios ființelor vii, ochiul trupesc, ajungând la vederea spirituală, „ochiul duhovnicesc”, fără de care omul nu poate accede la viața veșnică.

Elevii au înțeles faptul că omul percepe lumina divină doar prin „ochiul harului” și, astfel, are acces la Adevăr. Elevilor claselor a VIII-a li s-a oferit ocazia să observe și să înțeleagă care ar putea fi traseul spiritual al unui sfânt în devenire, urmărind filmul artistic „Omul lui Dumnezeu”, peliculă ce prezintă viața Sfântului Nectarie de la Eghina. Elevii claselor a V-a, îndrumați de prof. Gabriela Vulkan, au exprimat plastic trăirea lor religioasă prin desen și culoare, iar elevilor claselor a VI-a li s-a oferit prilejul ca, prin pilde și povestiri duhovnicești, prezentate de părintele Mihai Gălățeanu, preot al parohiei Cugir VII, să înțeleagă importanța cunoașterii și dobândirii virtuților morale, în vederea trăirii unei vieți autentic creștine.

În final, produsele activităților elevilor au reprezentat obiectul unei frumoase expoziții care a adus bucurie și mângâiere atât colectivului de elevi al Școlii Gimnaziale Nr.3 din Cugir, cât și cadrelor didactice ale instituției. Dascălii au identificat în lucrările elevilor nu doar inspirație, ci și ocazia de a-și redescoperi propriii învățăcei, de a înțelege faptul că pentru a cunoaște personalitatea unui elev e nevoie de timp, dăruire și iubire.

 

Prof. Luminița Sgubea
Școala Gimnazială Nr.3 din Cugir

Share