Ziua onomastică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu

În fiecare an, în luna august, ziua 23, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lyon, marele dascăl al Bisericii creștine din primele veacuri. Cu acest prilej, Arhipăstorul nostru își cinstește în chip deosebit patronul ceresc, sub a cărui ocrotire spirituală a fost așezat, atunci când, cu mai bine de patru decenii în urmă, a făgăduit Domnului că toată viața sa o va petrece în chip îngeresc.

Prin întreaga activitate, Părintele Arhiepiscop Irineu s-a dovedit drept un monah autentic care a intrat în pedagogia modelului său. Prin aceasta, Hristos-Domnul îl înscrie în dimensiunea transcendentă a Păstorilor Bisericii care veghează înțelept asupra unității de credință a turmei încredințate de El. Teologhisirea limpede, elanul cuvântului și grija pastorală reprezintă darurile pe care Ierarhul nostru le-a dobândit prin mijlocirea Sfântului Irineu de Lyon.

Pacea din sufletul Înaltpreasfințitului Irineu, agonisită printr-o viață de asceză și statornicie, conturează dimensiunea onomastică a existenței sale, dovedind o trăire în comuniune cu Sfinții și cu mădularele Trupului tainic al Bisericii. Prin slujirea sacerdotală și prin cuvântul pastoral, Chiriarhul nostru răspândește semințele folositoare pentru ca să putem primi de la Dumnezeu „pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre”.

La aceste momente de sărbătoare și recunoștință sfântă, clerul și poporul dreptcredincios al Arhiepiscopiei Alba Iuliei vă poartă în gând și în inimă ca pe un povățuitor duhovnicesc și rugător fierbinte către Tronul Sfintei Treimi. În același cuget doxologic, Îl rugăm pe Hristos-Domnul, „Mai-Marele păstorilor” (I Pt. 5, 4), să vă dăruiască sănătate, lungime de zile și sporire în păstorirea binecredincioșilor creștini pe calea ce duce spre Rai.

Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!

 

Permanența Consiliului Eparhial

Share