Activitate culturală pentru tinerii din protopopiatul Sebeș

În data de 19 iulie 2021, la sediul Protopopiatului Ortodox Sebeș, s-a desfășurat un atelier cultural prin care s-a oferit tinerilor prezenți ocazia de a se apropia de ceea ce reprezintă tezaurul Bibliotecii Protopopiatului Sebeș.

Sub forma unei acțiuni de voluntariat, tinerii au ajutat la înregistrarea a peste 100 de cărți în registrul electronic de bibliotecă. Pe lângă valoarea cultural-istorică, unele dintre volume reprezintă și valoare patristică, astfel că voluntarii s-au putut îmbogăți duhovnicește de aceste comori ale Ortodoxiei. Este de apreciat faptul că voluntarii, deși se află în vacanța școlară, nu au renunțat la preocupările cărturărești, ci, din contră, „au pus mâna pe carte”, împlinind îndemnul Sfântului Apostol Pavel: Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă” (I Timotei 3, 16).

Ambianța plăcută, gustările și mai ales chestiunile tehnice ce s-au ivit în timpul lucrului i-au făcut pe tineri să relaționeze și să se exprime în cadrul grupului, fiecare dovedindu-se, astfel, de un real folos în atingerea obiectivelor propuse. Timpul de calitate petrecut în acest context liniștit s-a asemănat cu timpul de odinioară pe care tinerii îl petreceau la șezătoarea din satul tradițional românesc. Rolul și ajutorul tinerilor în misiunea Bisericii sunt neprețuite sau, uneori, prea-puțin-prețuite. Sfântului Apostol Ioan se adresa acestora, spunându-le: „Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel viclean” (I Ioan 2, 14).

 

Pr. Mihai Claudiu Roșca
Secretar al Protopopiatului Ortodox Sebeș

Share